Mondo arengukoostöö tegevused

Mondo arengukoostööprojektid said alguse 2009. aastal koolitoetusprogrammi ja sõpruskooliprojektiga Põhja-Ghanas Kongo külas. Samad tegevused laienesid 2010. aastal Keeniasse Shianda külla. Praeguseks on lisandunud erivajadustega inimeste sotsiaalse ettevõtluse arendamine Uganda pealinnas Kampalas; tüdrukute hariduse ja naiste toimetuleku toetamine Põhja- ja Ida-Afganistanis; koolihariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Šani-aladel Birmas.

 

MTÜ Mondo peamised arengukoostöö sihtrühmad on puudustkannatavad lapsed ja orvud, lesknaised ning erivajadustega inimesed. Põhilised tegevussuunad on haridus, tervishoid ja meie sihtrühmade majandusliku toimetuleku parandamine. Kuni 2013. aastani rahastasime tegevusi eelkõige eraannetuste abil, viimasel kahel aastal oleme haridus- ja toimetulekutegevustele Ghanas, Keenias ja Ugandas saanud toetust ka Eesti arengukoostöö vahenditest. Meie üks olulisi arengukoostöö elluviimise viise on Eesti erialaekspertide lähetamine Mondo sihtriikidesse.

Lastele hariduse andmine ja hariduse kvaliteedi parandamine

Kuuendat aastat järjest vahendab Mondo eraannetajate toetusi, mis annab võimaluse orbudel jt äärmiselt rasketes majanduslikes olukorras olevatel lastel omandada põhiharidus. Mondo toetusprogrammi raames käis 2015. aastal Nabdami piirkonnas Põhja-Ghanas koolis 125 ja Shiandas Lääne-Keenias 95 põhikoolilast. Igal põhikoolilapsel on Eestis toetaja, kes tasub tema koolitasu, koolivormi jm kooliks vajaminevate asjade eest ning kes saab soovi korral pidada lapsega kirjavahetust ning jälgida aas- tate jooksul tema kooliteed ja arengut. Lisaks põhikoolilastele toetame kesk- ja kutsekoolis käivate laste haridust Mondo Tarkusefondi kaudu, kuhu on annetusi teinud nii eraisikud, koolid kui ka ettevõtted, kes osalevad Mondo HeaTeoTööpäeval või on muul moel Mondo tegemisi toetamas. Tarkusefondist saadud toetuse abil käis Ghanas 2015/16. õppeaastal koolis 23 keskkoolilast. 2015. aastal läks Keenias Tarkusefondi abil keskkooli 19 õpilast. Kõikide Mondo Tarkusefondi stipendiaatidega saab tutvuda siin. Järgmisel aastal plaanime koguda Tarkusefondi abil toetust ka Birma ja Afganistani koolidele.

Naiste ja erivajadustega inimeste majandusliku toimetuleku suurendamine

Kongo külas Põhja-Ghanas rajati Mondo toel Nongtaaba Sheabutter Processors shea-või tootmiskeskus, kuhu mahub korraga tööle poolsada naist. Kosmeetikatööstuses hinnatud shea-või tootmiseks on olemas ekspordisertifikaat ja ühistu tegevuses on valmis osalema 200–300 kohalikku külanaist. Shianda külla Lääne-Keenias loodi Mondo toel Wefoco Multipurpose Co-operative Ltd. põllumajandusühistu, mille viis üksust said päi- keseenergial töötavad inkubaatorid. Praegu tibukasvatusega tegelev 140 liikmega ühistu kasvatab jõudsalt sissetulekut ja plaanib liikmete arvu suurenedes areneda kohalikuks laenuühistuks. Mondo toel on lehma-, kana- ja maisikasvatuse-teemalisi koolitusi saanud rohkem kui kolmsada naist Shianda külas Lääne-Keenias. Sama palju lesknaisi Kongo külas Põhja-Ghanas on saanud endale kitse, mis on neile säästukonto eest rasketel aegadel, kui vajatakse raha ravimite ostmiseks või lapse koolisaatmiseks. Kampala lähistel asuva Bluesky internaatkoolis saavad kooli lõpetanud noorted Mondo rajatud tootmiskeskuses rakendada oma käsitööoskusi banaanilehtedest tehtud punutiste, käsitöökaartide jm tegemisel.

Vabatahtlike ekspertide rakendamine arengukoostöös

2014.–2015. aastal lähetas Mondo oma sihtriikidesse 18 vabatahtlikku Eesti eksperti. Vabatahtlike ekspertide lähetamine on tänu edukatele lähetustele lisandunud Mondo üheks peamiseks tegevussuunaks, mis järgmise viie aasta jooksul toetab Mondo arengukoostöö tegevusi sihtriikides. Mõjuhinnangu tulemusel keskendub Mondo igas sihtriigis konkreetsetele tegevusvaldkondadele: Ghanas hariduse ja meditsiini toetamine ning arendamine, Birmas hariduse toetamine ja arendamine, Ugandas puuetega inimeste toimetuleku parandamine, Keenias naiste toimetuleku parandamine ning hariduse toetamine.

Aastal 2015 käis eestlaste abil

220 last

Ghanas ja Keenias põhikoolis

Nongtaaba shea-või tootmiskeskus annab

200–300 Ghana naisele

võimaluse teenida sissetulekut

Uudised

Eesti aitab Helmandi provintsi keskhaiglat Afganistanis ligi 3 miljoniga

08.09.2008

Välisministeerium toetab Afganistani Helmandi provintsi keskhaiglale Bost Hospital meditsiinilise varustuse soetamist 2 943 213 krooniga. Projekti rahastatakse välisministeeriumi eelarvest arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest. Afganistan on üks maailma vaesemaid riike, mille ülesehituse õnnestumiseks on hädavajalik tihe koostöö ka meditsiinivaldkonnas. „Helmandi provintsi keskhaigla toetamine parandab arstiabi kättesaadavust sealsetele elanikele,” ütles välisminister Urmas Paet. Välisminister lisas, et
LOE EDASI