Otsime haridusvaldkonna eksperte

Hea võimalus missioonitundega haridusvaldkonna ekspertidel anda oma panus teises keskkonnas ja kultuuriruumis. Tule pane ennast proovile ja saa väärtuslik kogemus kogu eluks!

 

Tähelepanu! COVID-19 pandeemia tõttu võivad lähetuste kuupäevad ja ajavahemikud muutuda ja/või ära jääda.

 

Õpetaja/haridusvaldkonna ekspert külakoolis ( positsioon 1 ja positsioon 2)

Lähetuse pikkus: 6 kuud (24.01.2021-23.07.2021 & 01.06.2021-30.11.2021)

Asukoht: Kikooba küla, Kesk-Uganda

Põhilised tööülesanded: Kooli organisatsioonijuhtimise parendamine, kohalike õpetajate koolitamine õpetamismeetodite ja õppetöö korraldamise osas, õppekavaväliste tegevuste koordineerimine, kirjaoskuse edendamine ja raamatukogutöö toetamine, haridusalane teavitustöö, MTÜ Mondo toetusprogrammi assisteerimine.

Miinimumnõuded kandideerijale: Vähemalt 2-aastane töökogemus, teadustöö või vabatahtlik tegevus haridusvaldkonnas; eelistatud on kandidaadid, kes töötavad praegu haridusvaldkonnas; on kultuuritundlikud ja avatud uute kultuuride tundmaõppimisele. Vajalik elementaarne arvutioskus ja innovatiivsus; paindlikkus; valmisolek töötada minimaalse järelevalve all ja tagasihoidlikes elutingimustes; inglise keele oskus.

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Digipädevuste ekspert (2 positsiooni: senior ja junior)

Lähetuse pikkus: 6 kuud (24.01.2021-23.07.2021 & 01.06.2021-30.11.2021)

Asukoht: Kampala ja tööreisid Põhja-Ugandasse ning pagulasasumitesse, Uganda

Põhilised tööülesanded: Mondo toetamine digipädevuse programmi rakendamisel erinevatele sihtrühmadele. Koolituste läbiviimine UPA filiaalides ja liikmete seas, et parandada organisatsiooni digialaseid oskusi ja suutlikkust; töö noortega pagulasasumites Edela-Ugandas, ja Kampala pagulaskeskuses: õpetajakoolituste läbiviimine õpetajakolledžites; koolituste tõhususe monitoorimine ja hindamine.

Miinimumnõuded kandideerijale: Elementaarsed IT-oskused ja huvi digitaalsete lahenduste vastu (ei pea olema kvalifitseeritud IT-spetsialist, kuid on valmis õpetama põhilisi IT-oskusi); valdab vabalt inglise keelt.

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Noorsootöötaja 

Lähetuse pikkus: 6 kuud  (24.01.2021-23.07.2021)

Asukoht: Zugdidi, Samegrelo provints, Gruusia

Põhilised tööülesanded: Tagada, et ühingu “Merkuri” toetusesaajad (10-25 aastased) oleksid kaasatud noorteprogrammidesse ja -tegevustesse. Loova ja progressiivse noortetegevuse programmi kavandamine ja elluviimine koostöös noorte ja noorsootöö meeskonnaga. See hõlmab vastutust sotsiaalpedagoogilise programmi ja üldiste tegevuste väljatöötamise eest, mis vastavad kohalikele vajadustele. Töö noortega, et tõsta teadlikkust perevägivallaküsimustes, teha kindlaks nende toetusvajadused ja reageerida neile asjakohaselt. 

Miinimumnõuded kandideerijale: Noorsootöö kvalifikatsioon ja 3-aastane kogemus noorsootöö juhtimisel. Hea vene keele oskus ja/või inglise keele oskus (B2-C1) / inglise keele oskus. Hea võrgustikutöö- ja suhtlemisoskus.

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises.

 

Kandideerimisdokumendid palume saata aadressil vabatahtlikud@mondo.org.ee. Palume märkida e-kirja teemasse oma täisnimi ja täpne positsiooni nimetus, millele soovite kandideerida. Kandideerimise tähtaeg on 5. detsember.

 

Kandideerimisdokumendid palume täita inglise keeles.

Kõikide vabade positsioonide kirjeldused on leitavad EUAVi platvormil.

Vaata lähetuses käinud vabatahtlike videosid siit. 

Loe täpsemalt EU Aid Volunteers programmi kohta.