otsime organisatsiooni arendajaid

Hea võimalus organisatsiooni arendajatel anda oma panus teises keskkonnas ja kultuuriruumis. Tule pane ennast proovile ja saa väärtuslik kogemus kogu eluks!

 

Personalitöötaja 12 kuud (sept 2020-august 2021)

Türgi, Istanbul

Põhilised tööülesanded: kohaliku partnerorganisatsiooni SPI olemasoleva personalipoliitika hindamine ja kohandamine, meeskonna koolituste korraldamine, tööjõuvajaduste kaardistamine, töötajate värbamise korraldamine.

Kandideerimistähtaeg: 12. märts

 

Organisatsiooni arendaja 12 kuud (sept 2020-august 2021)

Türgi, Istanbul

Põhilised tööülesanded – annetuskampaaniate strateegiate koostamine, uute projektiideede arendamine, uute projektipartnerite leidmine, projektitaotluste kirjutamine, kohaliku partnerorganisatsiooni SPI töötajate koolitamine, SPI kodulehele ja sotsiaalmeediakanalitele info lisamine, organisatsiooni kommunikatsioonistrateegia ja sotsiaalmeediastrateegia täiustamine.

Kandideerimistähtaeg: 12. märts

 

Organisatsiooni arendaja

6 kuuks (juuni 2020- november 2020)

Uganda, Pakwach

Põhilised tööülesanded: kohaliku kogukonnagrupi juhtide IT-oskuste arendamine, kogukonnagrupi nähtavuse parandamine sotsiaalmeediakanalites, koostööpartnerite leidmine kogukonnagrupile, kohalike ettevõtjate toetamine (rahastusallikate leidmine, toodete turundus, algeliste raamatupidamisalaste teadmiste jagamine)

Kandideerimise tähtaeg 21. märts

 

Kõikide lähetust ja kandideerimist puudutavate küsimustega võite pöörduda aadressil – vabatahtlikud@mondo.org.ee,

 

Kandideerimiseks tuleb saata vajalikud dokumendid (vt vormid allpool). Seejärel toimuvad parimate kandidaatidega intervjuud. Lõppvooru pääseb kaks inimest positsiooni kohta, kes osalevad 10-päevasel koolitusel Euroopas. Konkursi võitja selgub pärast koolitust. Koolituse käigus mittevalituks osutunud vabatahtlik jääb reservnimekirja ning talle võidakse pakkuda uut võimalust kas Mondo või mõne muu algatuses osaleva organisatsiooni poolt tulevikus. Valitud vabatahtlikud läbivad lisaks 5-päevase koolituse Eestis.

 

Koolituskulud kaetakse, vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises.

 

Kandideerimisdokumendid palume täita inglise keeles.
Loe täpsemalt EU Aid Volunteers programmi kohta.