otsime organisatsiooni ja kogukonna arendajaid

Hea võimalus organisatsiooni ja kogukonna arendajatel anda oma panus teises keskkonnas ja kultuuriruumis. Tule pane ennast proovile ja saa väärtuslik kogemus kogu eluks!

 

Tähelepanu! COVID-19 pandeemia tõttu võivad lähetuste kuupäevad ja ajavahemikud muutuda ja/või ära jääda.

 

Psühholoogilise ja organisatsioonilise arengu nõustaja

Lähetuse pikkus: 6 kuud (24.01.2021-23.07.2021)

Asukoht: Shianda küla Kakamega maakonnas, Lääne-Keenia

Põhilised tööülesanded: Pakkuda koolitusi ja tuge õpetajatele ning Mondo programmi lastele. WEFOCO ja teiste piirkondlike organisatsioonide ning sidusrühmade omavahelise nähtavuse, kaasatuse ja koostöö suurendamine. WEFOCO toetamine uue töötaja värbamisel ja ettevalmistamisel. Kommunikatsioonivajaduste hindamise läbiviimine WEFOCO ja kogukonnarühmadele.  

Miinimumnõuded kandideerijale: Erialane kõrgharidus ning töökogemus psühholoogia, nõustamise või sellega seotud valdkonnas, inglise keele oskus suhtlustasandil, hea kohanemisvõime, pingetaluvus ning oskus iseseisvalt oma tööd planeerida ning teostada minimaalse juhendamisega

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Kaasava soolise võrdõiguslikkuse ekspert

Lähetuse pikkus: 6 kuud (24.01.2021-23.07.2021)

Asukoht: Shianda küla Kakamega maakonnas, Lääne-Keenia

Põhilised tööülesanded: Toetada WEFOCOt ja selle soolise võrdõiguslikkuse saadikuid soolise vägivalla ennetamisel ja sellele reageerimisel kogukonnas ning aidata kaasa naiste võimekuse suurendamisele.

Miinimumnõuded kandideerijale: Erialane kõrgharidus ning töökogemus, inglise keele oskus suhtlustasandil, hea kohanemisvõime, pingetaluvus ning oskus iseseisvalt oma tööd planeerida ning teostada minimaalse juhendamisega

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Kommunikatsiooni- ja meediaekspert

Lähetuse pikkus: 6 kuud (24.01.2021-23.07.2021)

Asukoht: Severodonetsk, Ida-Ukraina

Põhilised tööülesanded: Kommunikatsioonitegevuse arendamine, sh võimalike rahastajate otsimine koostööks. Organisatsiooni tegevuste tutvustamine rahvusvahelistele kogukondadele läbi (sotsiaal)meedia. Organisatsiooni aruannete analüüs, teabe süstematiseerimine edasiseks esitamiseks meedias.

Miinimumnõuded kandideerijale: Erialane kõrgharidus ning töökogemus, vene ja/või ukraina keele oskus suhtlustasandil, hea kohanemisvõime, pingetaluvus ning oskus iseseisvalt oma tööd planeerida ning teostada minimaalse juhendamisega.

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Digipädevuste ja kommunikatsiooni ekspert 

Lähetuse pikkus: 6 kuud (24.01.2021-23.07.2021)

Asukoht: Ashaimani linn Greater Accra piirkonnas, Ghana

Põhilised tööülesanded: Rays of Hope Keskuse organisatsiooni- ja kommunikatsioonitegevuste arendamine; rahastusvõimaluste otsimine, sh keskuse tegevjuhi toetamine rahastustaotluste kirjutamisel; sisu loomine keskuse sotsiaalmeedia kanalites; elementaarsete IT-oskuste õpetamine keskuse töötajatele.

Miinimumnõuded kandideerijale: Kogemus projektijuhtimise, organisatsiooni arendamise või sellega seotud valdkonnas, teadmised rahastusallikate leidmisest ja ettepanekute koostamisest, elementaarsed IT-oskused, hea suhtlemis- ja koostööoskus ning inglise keele oskus suhtlustasandil

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Psühholoog ja organisatsiooni arendaja

Lähetuse pikkus: 6 kuud (24.01.2021-23.07.2021)

Asukoht: Ashaimani linn Greater Accra piirkonnas, Ghana

Põhilised tööülesanded: Koostöö Rays of Hope Keskuse töötajatega olemasolevate psühhosotsiaalsete tugiprogrammide osas ja programmide elluviimise toetamine keskuse noortele, sh pakkuda keskuse töötajatele aeg-ajalt koolitusi programmide arendamiseks; juhendada töötajaid olemasoleva mõõtmis- ja hindamisvahendi rakendamisel; RoHC võrgustiku toetamine, osaledes konverentsidel ja leides uusi partnereid.

Miinimumnõuded kandideerijale: Akadeemiline taust psühhosotsiaalse toetuse, sotsiaaltöö ja/või organisatsiooni arendamise valdkonnas. Vähemalt 2-aastane töökogemus psühhosotsiaalse toetuse, sotsiaaltöö, organisatsiooni arendamise ja/või õpetamise valdkonnas. Inglise keeles oskus suhtlustasandil

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Kommunikatsiooni- ja rahastusallikatejuht

Lähetuse pikkus: 9 kuud  (24.01.2022 – 23.10.2022)

Asukoht: Istanbul

Peamised tööülesanded: 3-5 toetustaotluse väljatöötamine ja esitamine; kõigi käimasolevate projektide jaoks vajalike nähtavus- ja levitamistegevuste läbiviimine; sotsiaal- ja digitaalmeedia haldamine; sisekommunikatsioonipoliitika, materjalide ja vahendite haldamine ja täiustamine.

Kandidaatide miinimumnõuded:  Suurepärased suhtlemisoskused; kultuuriline ja sotsiaalne tundlikkus; võime töötada kaasavalt ja koostöös erinevate partneritega; võime töötada tõhusalt rahvusvahelisest ja riiklikust personalist koosnevas multikultuurses meeskonnas; võime töötada minimaalse juhendamisega; võime töötada lühikeste tähtaegadega.

Kandideerimise tähtaeg: 5. detsember 2021

 

Vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises.

 

Kandideerimisdokumendid palume saata aadressil vabatahtlikud@mondo.org.ee. Palume märkida e-kirja teemasse oma täisnimi ja täpne positsiooni nimetus, millele soovite kandideerida. Kandideerimise tähtaeg on 5. detsember.

 

Kandideerimisdokumendid palume täita inglise keeles.

Kõikide vabade positsioonide kirjeldused on leitavad EUAVi platvormil.

Vaata lähetuses käinud vabatahtlike videosid siit. 

Loe täpsemalt EU Aid Volunteers programmi kohta.