PROJEKTID

„Mina olen eurooplane“: rändelood ja faktid 21. sajandil.

Projekti kestus: november 2019 – oktoober 2022

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Partnerid: People in Need Slovakia (Slovakkia), Viestintä ja kehitys – säätiö – VIKES (Soome), People in Need (PIN – Tšehhi), Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (Foundation Center for Citizenship Education – Poola), Migration Matters e.V (Saksamaa) ja OÜ Vurr Digital (Eesti)

Projekt „Mina olen eurooplane“ on rändevaldkonda tutvustav teavitusprojekt, mille eesmärk on toetada avatumat, kaasavamat ja rahulikumat suhtumist rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (otsestele partnerriikidele lisanduvad Leedu ja Läti). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealjuures noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad. Läbivalt kaasatakse projekti tegevustesse ka rändetaustaga noori.

 

Noorte rändealase teadlikkuse tõstmiseks ning empaatia tugevdamiseks:

  • viiakse ellu üle-euroopaline sotsiaalmeedia kampaania;
  • kasutatakse innovaatilisi meetodeid nagu virtuaalreaalsus ja simulatsioonid;
  • korraldatakse noortele maailmahariduslikke tegevusi;
  • toetatakse õpetajaid ja teisi noortega töötavaid spetsialiste rändetemaatika käsitlemisel;
  • võimaldatakse koolitusi noortele ajakirjanikele ja meedia mõjuisikutele (ingl influencer) ning neid kaasatakse õppereisidele, andes võimaluse rände valdkonna põhjalikumaks mõistmiseks ning tasakaalustatud ja faktidel tugineva rände-teemalise meediakajastuste toetamiseks.

Projekti tulemusena soovime, et Euroopa noorte teadlikkus ja huvi rääkida kaasa rändega seotud küsimustes suureneb ning et rändetaustaga noored ise soovivad rohkem panustada integratsiooni ning kaasavasse ühiskonda.

 

Projekti koordinaator:

Kristina Mänd (Mondo)

kristina@mondo.org.ee

56909754

 

Projekti Eesti koordinaator:

Meelis Niine (Mondo)

meelis@mondo.org.ee

51996273