Mondo tegevused Afganistanis

Koostöös Afganistani partneritega pakub Mondo maapiirkondade naistele ja tüdrukutele IT-alast haridustegevust ning nende toimetuleku ja töövõimaluste parandamist. Samuti oleme pakkunud täiendkoolitust nii ämmaemandatele kui päästetöötajatele.

Haridustegevused

100 naist Fāryābi piirkonnast osalesid pooleaastasel põhjalikul IT-koolitusel, mis võimaldas neil asuda tööle kohalikes ettevõtetes ja koolides ning ise raha teenida. Samuti sai 30 maakooli õpetajat arvutikoolitust. 33 koolile soetati arvuteid, mis aitab parandada 13 000 tüdrukutele antava arvutihariduse kvaliteeti Herati piirkonnas. Kuuekuulisel IT-koolitusel sai arvutiõpet 100 naist, kuuajalise arvutikoolituse said ka 20 õpetajat erinevatest Sar-e Poli piirkonna koolidest, jätkus välikäimlate ehitus ja toetus Fatima Zahra tüdrukute koolile Ida-Afganistanis. Bagrami tüdrukute kooli hoovi rajati metallkatusega vabaõhuklassiruum, kus saab paralleelselt õppida kaks klassi. Kohalik ekspert koostas eelmise aasta alguses toimunud tervishoiukoolituste kohta mõju-uuringu.

Kolmes Lääne-Afganistani Herati provintsi koolis avati Mondo rajatud arvutiklassid. Klassid on internetiühendusega ja eestlaste toel on koolidesse palgatud aastaks õpetaja ja abiõpetaja. Kokku õpib 3 koolis 13 479 õpilast, kes arvutiklassidest kasu saavad.

Mondo toetab kolmandat õppeaastat Jalālābādis asuvat Fatima Zahra tüdrukute kooli, kus õpib ligi 250 õpilast, kes on orvud või erivajadusega ja sõjas kannatada saanud vanematega peredest. Kool läbis edukalt 2014/2015. õppeaasta, koolis töötab üheksa õpetajat ja direktor (kes annab ka tunde). Tunnid toimusid laupäevast neljapäevani kell 7–12. Kooliaasta lõpus toimusid eksamid, mida jälgisid Afganistani haridusameti ametnikud. Mondo katab igal kooliaastal õpetajate palgakulud ja õpilaste koolivahendite kulud.

 

Ämmaemandate täiendkoolitus

2014.–2015. aastal parandas Mondo koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse õppetooliga viie ämmaemandust õpetava meditsiinikooli hariduse taset, pakkus Afganistani õppejõududele täienduskoolitust Eestis, koolidele kaasaegseid õppevahendeid ning andis nõu õppekavade koostamisel. 2015. aasta kevadel viibis 10 Afganistani ämmaemandat täiendkoolitusel Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, 2016. aasta alguses jätkus Moodle veebikeskkonna loodud täienduskursus, mille jooksul vaadati erialaseid õppefilme, loeti erialakirjandust ning lahendati foorumis erinevaid teste. Täiendati teadmisi naise elukaare, pereplaneerimise, raseduse, sünnituse ja sellele järgneva perioodi ning vastsündinu ja imiku hoolduse kohta. Kuna aktiivset osavõttu ning arutelusid sisaldav õppetöö on Afganistanis võrdlemisi uus, loodetakse kursuse kaudu ka kohalikku ämmaemandusõpet uuenduslikumaks ning tõenduspõhisemaks muuta. Kuna kursuse käigus käsitletakse palju tervisekasvatuslikke teemasid, valmistab see osalejaid ette ka muidu väga kinnises Afganistani kultuuris koolitüdrukutele perekonnaõpetuse loengute andmiseks. Perekonnaõpetuse loengute kaudu koolitüdrukutele mitmekordistub kursuse mõju Põhja-Afganistanis. Koolitusel käinud ämmaemandate esindatavates meditsiinikoolides õpib üle 500 tudengi ning hinnanguliselt mõjutavad koolitused tulevikus 50 000 sünnitusabi vajavat naist Põhja- ja Ida-Afganistanis. 

 

Päästetöötajate täiendkoolitus

Sügisel alustati Afganistani päästetöötajate koolituse ettevalmistusega USA õhuväe poolt Afganistani päästjatele soetatud tuletõrjeautode oskuslikuks kasutamiseks. Afgaanidele soetatud 54 tuletõrjeautot on Eestis juba pikalt kasutusel olnud ja seega ka kogemus, mida edasi anda, olemas. 20 kohalikule päästjale suunatud koolitusi hakkasid 2016. aasta alguses koostöös EUPOLiga läbi viima kaks Eesti tuletõrjujat. Koolitatud 20 kohalikku tuletõrjujat asuvad tööle instruktoritena, mis aitab päästevõimekust suurendada üle Afganistani.

Ehitasime arvutiklassid

13 000 õpilasele

Herati provintsis

Toetasime Jalalabadis

250 õpilase

haridust Fatima Zahra koolis

Päevikud

Uudised

Eesti aitab Helmandi provintsi keskhaiglat Afganistanis ligi 3 miljoniga

08.09.2008

Välisministeerium toetab Afganistani Helmandi provintsi keskhaiglale Bost Hospital meditsiinilise varustuse soetamist 2 943 213 krooniga. Projekti rahastatakse välisministeeriumi eelarvest arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest. Afganistan on üks maailma vaesemaid riike, mille ülesehituse õnnestumiseks on hädavajalik tihe koostöö ka meditsiinivaldkonnas. „Helmandi provintsi keskhaigla toetamine parandab arstiabi kättesaadavust sealsetele elanikele,” ütles välisminister Urmas Paet. Välisminister lisas, et
LOE EDASI