Puuetega inimeste ja pagulaste toetamine Ugandas

Oktoobris 2012 avas MTÜ Mondo Uganda pealinnas Kampalas eestlaste toel sotsiaalse  ettevõttena kohviku, mis pakkus tööd erivajadustega noortele. Kohvikut nõustas juhatus, millesse kuulusid Uganda kahe puuetega laste kooli esindajad – Bluesky kool ja Kampala füüsilise puudega laste kool (KSPH). Sama kooli vilistlased ja õpilased töötasid kohvikus. Kohviku avamist ja igapäevast tööd toetasid perioodil märts 2012 kuni jaanuar 2014 kaks MTÜ Mondo lähetatud vabatahtlikku: Siisi Saetalu ja Aliine Lotman.

Jaanuaris 2014 langetati otsus majanduslikel põhjustel kohvikuprojektiga mitte jätkata. Aasta hiljem avas Mondo toel ja Mondo vabatahtlike panuse tulemusel uksed käsitööd ja õmblusteenust pakkuv organisatsioon KDI (Kampala Disabled Initiatives), mille kuus asutajaliiget olid Kampala füüsilise puudega laste kooli vilistlased, neist üks ka endine kohviku töötaja. Õmblustöökoda aitas sisse seada Mondo vabatahtlik Kadi Epler ning tooted aitas välja töötada Mondo vabatahtlikuna Ugandas viibinud Eesti disainer Liina Viira.

Veebruar- Märts 2017 toetas KDI tegevust Uganda Mondo vabatahtlik Olle Kaidro, kes leidis toodetele värskeid müügipunkte ning aitas planeerida organisatsiooni finantsjätkusuutlikkust.

2017-2018 aastal toetas Mondo Välisministeeriumi toel KDI juures õmbluskoolituste läbiviimist 20 inimesele, kellest pooled olid puudega noored. Pilootprojektina alustati koostööd puudega inimeste õmblusgrupiga Põhja-Ugandas Gulus. Lugoro Tutte Disabled grupi viis liiget läbisid täiendava õmblus- ja kudumismasinal kudumise koolituse ning algtaseme õmbluskoolituse läbisid viis erivajadusega kogukonna liiget. Mondo Tarkusefondi annetustest rajati Kikooba põhikoolile internaatosa (narivoodid, madratsid, moskiitovõrgud), mis võimaldab hakata koolis käima vähemalt kahekümnel koolist kaugemal elaval lapsel.

Aastal 2018 alustas Mondo ka EU Aid Volunteers programmi vabatahtlike lähetamist Ugandasse. Mondo vabatahtlike tegevust Ugandas on alates 2012. aastas toetanud meie kohalik partner Uganda Pioneers Association.

Eesti Välisministeeriumi toel ning koostöös Tallinna Ülikooli ja erasektori ekspertidega töötas Mondo 2018. aastal välja innovatiivse digipädevuste kursuse pagulasnoortele. Digipädevuste kursus annab pagulasnoortele praktilised oskused, mis aitab neil lahendada elulisi probleeme nii tööalaselt, kui ka eraelus ning pikemas perspektiivis toetab neid elus iseseisvalt toime tulema.

Ugandas õpetatakse Mondo digiprogrammi koostöös Soome Kirikuabiga kahes pagulasasumis – Rwamwanjas ja Kyaka II-s. Aastas saavad kahes asumis kokku programmist kasu 750 kutsekooli õpilast. Eesti Välisministeeriumi abiga annetasime mõlema pagulasasumi arvutiklassi 20 nutitelefoni. Mõlemas pagulasasumis osalevad digiprogrammis peamiselt Kongo päritolu pagulasnoored, 30% õpilastest moodustavad piirkonnas elavad ugandalased. Ugandas oleme digiprogrammi õpetajate koolitamiseks loonud 3-liikmelise meeskonna.