Maailmaharidus

Mis on maailmaharidus? Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

MTÜ Mondo töö eesmärkgis maailmahariduse vallas on:

  • tõsta eesti elanike teadlikkust üleilmastumise väljakutsetest
  • edendata sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust vaesemate piirkondade elanike vastu

MTÜ Mondo on üks põhilisi Eesti kodanikuühendusi, kes maailmaharidusega aktiivselt tegeleb. Ta on ka üks Arengukoostöö Ümarlaua liikmetest ja juhib selle Maailmahariduse töögruppi. Maailmahariduskeskus toetab ka Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd.

Põhilised rahastajad on Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium. Toetust tegevustele on andnud ka Haridusministeerium ja Kultuuriministeerium. Õpetajatele ja noortele suunatud materjalid on saadaval www.maailmakool.ee portaalis. Facebookis saab jälgida dokfilmiklubide tegevusi siit.

Maailmahariduskeskuses tegutseb ka raamatukogu, kust saab laenutada maailmaharidust puudutavate teemavaldkondade raamatuid. Raamatukogu täieneb pidevalt ka uute raamatutega.

Maailmahariduslikes projektides osalevad koolid ning noortekeskused on ülevaatlikult välja toodud siin.

Jälgi maailmakooli tegevusi ka Facebookis.Maailmahariduse projektid
  • Mweb