RIIGID

Mondo töötab kaheteistkümnes madalama sissetulekuga riigis eesmärgiga leevendada globaalset ebavõrdsust. Riikide nimistu leiad allpool.

Maailmas püsib tugev riikidevaheline ebavõrdsus samuti ka ebavõrdsus riikide siseselt, näiteks maa- ja linnapiirkondade vahel. Ehk siis see, kus inimene sünnib, mõjutab väga oluliselt tema edasisi võimalusi ja elukäiku. Globaalsel ebavõrdsusel on sageli ajaloolised põhjused. Poliitika, sõjad, kolonialism, korruptsioon, ekspluatatsioon jne on põhjusteks, miks mingid piirkonnad ei ole nii kiiresti arenenud ja tihti on teised piirkonnad arenenud nende arvelt (nende odavat tööjõudu kasutades, maksudest kõrvale hoides, loodusressursse välja vedades jne).

Kogukondadele ja üksikisikutele võrdsete võimaluste tagamine on Mondo peamine eesmärk. Ebavõrdsust aitavad vähendada ligipääs tervishoiule, haridusele, digiarengutele ning ka toimetulekuvõimaluste loomine ja keskkonnamõjude leevendamine. Mondo suunab oma tegevused madalama sissetulekuga riikidele ning ühiskonnagruppidele, kes on ühel või teisel moel olnud kõrvale jäetud – naised, lapsed, noored, põgenikud ja pagulased. Kõikides riikides teeme koostööd kohalike partnerorganisatsioonidega, kes tunnevad kogukondade vajadusi ning on aktiivsed panustajad lahenduste leidmisel.