Dokumendid

Mondo suunab 85% Eestis kogutud toetustest otse sihtriiki. Tunneme hästi kogukondade probleeme ja vajadusi; meie töö on kvaliteetne ja pikaajalise mõjuga.

MTÜ Mondole teeb iga-aastast auditit Audit & Consult OÜ. MTÜ Mondo järgib lastekaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Kinnitame, et MTÜ Mondo tegevus on kooskõlas Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega ning oleme liitunud annetuste kogumise hea tavaga.