JUHATUS

Triinu Ossinovski

Juhatuse liige, humanitaarabi ja arengukoostöö suuna juht

Triinu on Mondoga seotud alates 2014. aastast, mil ta viis ellu Mondo Birma-suunalisi arengukoostöö projekte. Alates 2020. aasta sügisest arendab ta juhatuse liikmena Mondo humanitaarabi ja arengukoostöö suundi.

Õpingutes on Triinu keskendunud Kagu-Aasia poliitikale ning kodanikuühiskondades toimuvale – tal on Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo eriala magistrikraad Tallinna Ülikoolist ning riigiteaduste bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist. Lisaks on ta end täiendanud Aasia poliitika suunal Ameerika Ühendriikides (Oglethorpe University) ja Soomes (University of Helsinki). Praegu õpib ta Tallinna Ülikoolis doktoriõppes, kus uurib Birma/Myanmari kodanikuühiskonna ja vähemusrahvaste olukorda.

 

triinu.ossinovski (ät) mondo.org.ee

Maarja Uulits

Juhatuse liige, arendus ja meeskond

Maarja tööalane fookus on läbi aastate olnud organisatsiooni arendamise, kultuuri kujundamise, personali- ja kommunikatsioonijuhtimise erinevatel tahkudel. Tal on mitmekülgsed kogemused meeskonna juhtimises, projektide vedamises ja koostöö koordineerimises. Maarjal on avaliku halduse bakalaureusekraad EBS-ist, lisaks on huvi kirjanduse ja teatri vastu viinud teda õppima kultuuriteadusi Tartu Ülikooli ning käsil on magistriõpingud IT valdkonnas. Väliskoostöö valdkonnas on ta täiendanud end Prantsusmaal.

 

maarja (ät) mondo.org.ee

Töötajad

Kristi Toodo

Sotsiaalne ettevõtlus

Kristi on erialalt jurist ja ta on töötanud üle kümne aasta Eestis põgenikega, pakkudes neile õigusabi. Mondosse tõid teda Ghana naiste punutud korvid esialgu kliendina ning seejärel, 2018. juunis, juba sotsiaalse ettevõtte Mondo Crafts eestvedajana. Oluline osa Kristi tööst on suhtlemine käsitöölistega Mondo kogukondades, et nende imelised tooted huvilisteni jõuaksid.

 

shop(ät)mondo.org.ee | +372 56288542

Kelli Eek

Kommunikatsioonijuht

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end samas valdkonnas Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides.

 

kelli (ät) mondo.org.ee | +372 56463947

Kärt Tambet

Kommunikatsioonispetsialist
Kärdi huvi- ja erialane fookus on olnud eri rahvaste muusikaliste traditsioonide tundmaõppimisel ning muusikalise identiteedi kujunemisel läbi kultuurilise mitmekesisuse. Kõrghariduse omandas ta Soomes Sibeliuse Akadeemias maailmamuusika erialal. Kärt on osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides, kus muusika on kandnud funktsionaalset rolli käsitlemaks erinevaid globaalseid ja sotsiaalseid murekohti. Mondo kommunikatsioonispetsialistina aitab Kärt kajastada Mondo ja Maailmakooli tegevusi sotsiaalmeedias.

 

kart.tambet (at) mondo.org.ee

Egle Küngas

Büroojuht ja laste toetusprogrammi haldaja

Egle on lõpetanud Tartu Ülikooli keemia bakalaureuseõppe ning Tallinna Tehnikaülikooli rakenduskeemia ja biotehnoloogia magistrantuuri summa cum laude. Ta on õppinud ka Saksamaal, olnud praktikal Šveitsi Föderaalses Materjalitehnoloogia Instituudis ning osalenud mitmetel rahvusvahelistel rohetehnoloogia ja ettevõtlusega seotud kursustel USA-s, Rumeenias, Prantsusmaal, Ungaris ja mujal. Egle on loonud iduettevõtte CompAct, mis aitab ettevõtteid nende keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel.

 

egle (ät) mondo.org.ee

Adrian Boland

Finantskontrolör

Adrian õppis Dublinis, University College’s majandust ja ajalugu ning pärast ajaloo magistrikraadi omandamist õpetas ta Iirimaal kaks aastat keskkoolis. Seejärel suundus ta raamatupidamisse ning peale kolme aastat töötades Iirimaa juhtivas elektriettevõttes erinevatel finantspositsioonidel omandas ta raamatupidamise kvalifikatsiooni ning tuli Eestisse.

 

adrian (at) mondo.org.ee

Marili Tooma

Finantsassistent

Marili on õppinud finantsjuhtimist ja raamatupidamist Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on töötanud erasektoris raamatupidaja, ostujuhi ja kontorijuhina. Mondosse tõi Marili võimalus oma tööga maailma õiglasemaks paigaks muuta. Kui Marili parasjagu suurtes tabelites ridu paika ei sea, võib teda leida värskes õhus liikumas, ninapidi raamatust või aednikuna toimetamas.

 

marili (at) mondo.org.ee

Maria Sakarias

Maailmahariduse programmijuht, EPAS programmi koordinaator 

Maria omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Inglismaal ja magistrikraadi Hollandis. Pärast mõnda aega süvitsi keeleteaduse alal töötamist veetis ta aasta Nepaalis ja Indias, kust ta liikus edasi kodanikuühiskonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse valdkonda. Maria on tegutsenud erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes ja vabaühendustes, sh pikemalt Hollandis rahvusvahelises vabaühenduste võrgustikus, mille kõrvalt omandas ta ka magistrikraadi arengukoostöös ja kestliku arengus. Mondos keskendub Maria maailmahariduse edendamisele Eestis ning koordineerib ka Euroopa Parlamendi partnerkoolide (EPAS) programmi.

maria (ät) mondo.org.ee 

Meelike Terasmaa

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator

Meelike on hariduselt eripedagoog ning töötanud samal erialal üle kümne aasta. Lisaks on ta lõpetanud turundusspetsialisti eriala ning õpib täna organisatsioonikäitumist. 2022. aastal oli ta UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni vabatahtlik eSwatini Kuningriigis, kus alustas robootika pilootprojekti ning tihendas koostööd Eesti ja eSwatini koolide vahel. Vabal ajal võib Meelikest näha metsarajal, saalihokiturniiridel või spordiväljakutel.

 

meelike (ät) mondo.org.ee

Mari Jõgiste

Maailmahariduse ekspert

Mari on maalikunsti taustaga kunstiõpetaja, kes on haridusvaldkonnas töötanud üle 10 aasta. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis tegeleb ta õppematerjalide loomise, haridustöötajate koolitamise ning noortele suunatud töötubade disainimisega. Viimastel aastatel on ta keskendunud peamiselt kliimamuutuste ja rände teemadele ning maailmahariduse toomisele Eesti lasteaedadesse.

 

mari.jogiste (ät) mondo.org.ee

Julia Berg

Ukraina humanitaarabi logistik, projektide koordinaator

Julia on õppinud logistikat ja töötanud logistikuna üle kümne aasta erinevates ettevõtetes. Lisaks tegutseb Julia vabatahtlikuna mitmete organisatsioonide juures. Peamiselt võib teda kohata varjupaiga koertega jalutamas. Mondoga liitus Julia aastal 2022, et tegeleda Ukraina humanitaarabi logistikaga ning aidata viia ellu erinevaid projekte.

 

julia (at) mondo.org.ee

Erika Cherkashina

Ukraina humanitaarabi tegevuste juht

Erika on õppinud rahvusvahelisi suhteid Essex’i Ülikoolis ja globaalse arengu erialal Kopenhaageni Ülikoolis. Ta on töötanud üle viie aasta inimõiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtete edendamise heaks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides.Ta on ka dokumenteerinud inimsusvastaseid kuritegusid, edendanud kunsti aktivismi ja tegelenud rahvusvahelise huvikaitsega ÜRO tasemel. Erika on elanud ja töötanud Tadžikistanis, Gruusias ja Ukrainas.

 

erika (at) mondo.org.ee

Veronika Svištš

Ukraina tegevuste juht

Veronika on õppinud TÜs riigiteadust ning lõpetanud TTÜs avaliku halduse magistriõppe. Väljaspool Eestit on ta vahetusüliõpilasena õppinud Saksamaal, Venemaal ning Belgias. Veronika töötas vabatahtlikuna Nigeerias Lagose linnas, kus osales kohaliku haigla teavituskampaaniates ning viis läbi riigikoolides keskkonnateemalisi töötube. Mondos koordineerib Veronika Ukraina humanitaarabi ja arengukoostöö tegevusi.

 

veronika (at) mondo.org.ee

Mariia Guliaieva

Mariia Guliaieva

Ukraina kontori juht

Mariia on lõpetanud Harkivi Ülikooli ning töötanud üle kümne aasta ajakirjanikuna. Venemaa invasioon ning keeruline humanitaarolukord Mariia kodulinnas Severodonetskis, Luhanski oblastis viis Mariia vabatahtlikule tööle organisatsiooni Vostok SOS juures, kus ta täitis aastaid kohaliku kontori ja tegevuste juhi rolli. Täna koordineerib Mariia Mondo suuremaid humanitaarabiprojekte Ukraina haridusvaldkonnas ning juhib Mondo Ukraina meeskonda.

 

mariia (ät) mondo.org.ee

Lesia Kondratiuk

Võimekuse tõstmise ekspert Ukrainas

Lesial on doktorikraad Kiievi Taras Shevchenko Ülikoolist, kus ta uuris kultuuriloogikat. Kümne aastaga on Lesia omandanud mitmekesise töökogemuse, toetades organisatsioone, mis tegutsevad hariduse valdkonnas ning puuete ja vähihaigete lastega. Lisaks on Lesia tegutsenud Ukraina IT-sektoris ning töötanud sotsiaalses startup ettevõttes.

 

lesia (at) mondo.org.ee

Alla Ruban

Raamatupidaja Ukrainas

Alla on kogu elu töötanud arvudega ning nende analüüsimisega. Numbrite maailm pakub talle suurt huvi. Vabal ajal meeldib Allale reisida, heegeldada ning lugeda.

 

alla (at) mondo.org.ee

Triinu Tulva

Graafiline disainer

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal.

 

triinu (ät) mondo.org.ee

Aleksei Jašin

Haridusekspert, Ukraina projektijuht

Aleksei tutvus Mondoga 2016. aastal, kui tema gümnaasiumi abituriendid käisid külas Eesti vabaühendustel. Aleksei edaspidiseid valikuid elus on mõjutanud kokkupuude Mondo vabatahtlikega, kes käisid edendamas hariduselu partnerriikides. Aleksei toetas Mondot vabatahtlikuna levitades infot õiglase kaubanduse kohta, tõlkides õppematerjale koolidele ning korjates annetusi Süüria sõjapõgenikele.Alekseil on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli riigiteadustes ning ta jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistrantuuris. Aleksei on osalenud Noored Kooli programmis töötades kaks aastat Ida-Virumaal Sinimäe Põhikooli keelekümbluse klassiõpetajana. Ta on ka Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liidu juhatuse liige.

 

aleksei (ät) mondo.org.ee

Viktoriia Biliaieva

Ukraina doonorsuhted

Viktoriia on õppinud Kiievi Mogila Akadeemias politoloogiat ning tal on magistrikraad kriiside ja turvalisuse erialal Leideni Ülikoolist Hollandis. Huvi Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete vastu tõi ta õppima Tartu Ülikooli, kus ta jätkas pärast lõpetamist projektide ja grantide nõustajana. Ukrainas töötas Viktoriia inimõiguste ja avaliku järelevalve organisatsioonidega. Mondoga liitus Viktoriia 2022. aasta kevadel, et toetada humanitaarabi andmist Ukrainale ning aidata sealseid tegevusi ellu viia.

 

viktoriia (ät) mondo.org.ee

Kristi Ockba

Lähis-Ida tegevuste juht

Kristi on ema poolt eestlane ja isa poolt jeemenlane. Sündinud Võrus ja nelja aastaselt kolinud Kuveiti. Pärast kooli lõpetamist Kuveidis läks ta ülikooli Jeemenis. Kristi on töötanud ka AMIDEAST-is (Ameerika mittetulundusühing, mis tegeleb rahvusvahelise haridus-, koolitus- ja arendustegevusega Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas) nii Jeemenis kui ka Kuveidis. Pärast Eestisse kolimist töötas ta õpetajana, tõlgina ja koolitajana. Nüüdseks on ta Eestis elanud 17 aastat ning saanud üheks tuntumaks Araabia kultuuri ja Islami religiooni tutvustajaks.

 

kristi.ockba (at) mondo.org.ee | +372 53402920

Meelis Niine

Projektijuht, rändeekspert

Meelis on lõpetanud Tartu Ülikooli humanitaarainete õpetaja erialal ning Glasgow Ülikooli sotsioloogia ning antropoloogia erialal. Huvi rändevaldkonna vastu kujuneski Meelisel juba ülikooli ajal ning pärast õpingute lõppu asus ta tööle Rahvusvahelisse Migratsiooniorganisatsiooni (IOM). Lisaks on Meelis töötanud ka siseministeeriumis varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta  muusikaga või veedab oma vabad päevad Eesti looduses matkates.

 

meelis (at) mondo.org.ee

Mirjam Matiisen

Projektikoordinaator

Mirjam on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ning Balti Filmi- ja Meediakoolis dokumentaalfilmide tegemist. Enam kui 15 aastat töötas ta vabakutselise telesaadete toimetajana ning dokumentalistikas on käsi siiani sees. Aastast 2016 hakkas Mirjam Eestis pagulaste tugiisikuks ning 2017. aastal veetis ta Mondo vabatahtlikuna kaks kuud Türgis, kus töötas süüria põgenikega Small Projects Istanbul nimelises kogukonnakeskuses. Sellest alates on Mirjam rändeteemadega põhjalikumalt tegelenud nii Mondos kui mitmes teises vabaühenduses. Vabal ajal naudib ta lugemist ning teatri- ja filmikunsti.

 

mirjam (at) mondo.org.ee

Hajara Tafida-Isa

Vabatahtlike lähetamise projektijuht

Hajara omandas sotsiaaltöö magistrikraadi Leedus ning kolis pärast seda Eestisse. Hajara on varasemalt töötanud väga keerukates kontekstides – ümberasustatud kogukondade koolide rajamine Nigeeria pealinnas Abujas, võitlus vägivaldse ekstremismi vastu Nairobis ja Mombasas ning Nigeeria kirdeosas jätkuva konflikti tõttu ümberasustatud elanikkonna ja endiste võitlejate võrdse kohtlemise eest seismine. Samuti on Hajara aidanud kaasa kadunud laste leidmisele ja nende peredega taasühendamisele Nigeeria kirdeosa konfliktis. Hajara liitus Mondoga 2021. aastal ja töötab vabatahtlikega eesmärgiga vähendada ebavõrdsust madala sissetulekuga kogukondade ja ümberasustatud inimeste suhtes.

 

hajara (ät) mondo.org.ee

Karolin Mäe

Uganda tegevuste juht

Karolin on töötanud haridusvaldkonnas üle 15 aasta ja omab mitmekülgset kogemust väga eriilmeliste organisatsioonide ning õppijatega nii Eestis kui välismaal (Taanis, USAs, Prantsuse Guajaanas, Costa Rical) Karolinil on kaks magistrikraadi (geoökoloogia ja pedagoogika) ning hetkel käsil doktorantuur, kus ta keskendub mitmekultuurilise hariduse uurimisele. Ta on olnud Mondo vabatahtlik kahel korral – Ghanas ja Keenias. Karolin usub, et läbi hariduse ja koostöö saame luua parema homse.

 

karolin (ät) mondo.org.ee

Hanna-Marta Lunge

Keenia tegevuste juht

Hannal on TÜ sotsiaalteaduste magistrikraad. Lõputööna uuris ta Keenia Shianda küla naistegruppide sotsiaalse- ja majandusliku mõjuvõimu suurenemist EL vabatahtlike koolituste kaudu. 2019. aastast toetas Hanna Shianda küla WEFOCO organisatsiooni tööd ja naistegruppe EUAV programmi vabatahtlikuna. 2021. aasta sügisest alates viib Hanna Keenias ellu Mondo ja Soome Kirikuabi (FCA) koostööprojekti, mis toetab Nairobi noorte töölesaamise võimalusi läbi digipädevuste arendamise.

 

hanna (ät) mondo.org.ee

Veronica Faith Nuwamanya

Assistent Ugandas
Veronical on bakalaureuse kraad arengu-uuringute erialal ning ta on töötanud aastaid IT ja digioskuste koolitajana Uganda koolides ja töötutele noortele suunatud projektides. Samuti on Veronica osalenud mitmetes uuringuprojektides andmekogujana.

Judith Monica Akite

Uganda meeskonna ja  toimetulekuprogrammi koordinaator

Judith on õppinud Makerere Ülikoolis Kampalas nii täiskasvanuharidust kui noorsootööd. Üle 15 aasta on ta juhtinud sotsiaalmajanduslikke jõustamisprogramme täiskasvanute kirjaoskuse, toimetuleku, vee- ja sanitaaria ning noorsootöö valdkonnas. Mondo Uganda esinduses töötab Judith toimetulekuprogrammi koordinaatorina.

 

judith (ät) mondo.org.ee

Julia Gerda Sokk

Digipädevuste programmi juht

Julia Gerda on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ning Manchesteri Ülikoolis organisatsiooni muutuseid ja arenguid. Tal on töökogemus kommunikatsiooni- ja projektijuhtimisest Eestis, Inglismaal ning Saksamaal ning ta on tegutsenud vabatahtlikuna erinevates vabaühendustes keskkonna ja sotsiaalse heaolu teemadega. Vabal ajal meeldib Julia Gerdale reisida, malet mängida ja lugeda.

 

julia.gerda (at) mondo.org.ee

MONDO NÕUSTAJAD

Johanna Helin

Sotsiaalse ettevõtluse edendaja

Johanna Helin on Mondo asutajaliige ning tegutses aastatel 2008-2018 Mondo juhatuses, olles samal ajal ka Mondo maailmahariduskeskuse asutaja ja juhataja. Johannal on magistrikraadid Helsingi ja Sussexi ülikoolidest antropoloogias ja arenguõpingutes ning ta on töötanud UNICEFi jaoks Ghanas ning Soomes erinevates arengukoostöö organisatsioonides. Aastal 2018 kolis Johanna Kanadasse ja juhib nüüd Torontos sotsiaalset ettevõttet Mamaa Trade (www.mamaa.ca), mis turustab Mondo partnerite tooteid. Johanna annab Mondole nõu sotsiaalse ettevõtluse ja maailmahariduse teemadel.

Riina Kuusik-Rajasaar

Arengukoostöö ekspert
Riina on Mondo asutajaliige, arendas pikki aastaid Mondo toetusprogramme Ghanas, Keenias, Ugandas ja Afganistanis ning kuulus Mondo juhatusse kuni 2022. aasta aprillini. Töötanud pikalt rahvusvaheliste suhete lektorina, samuti UNHCRi vabatahtlikuna pagulaslaagrites Aafrikas. Riina on ka Eesti Pagulasabi asutajaliige ning Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) algataja; 2006-2010 aastatel õiglase kaubanduse eestvedaja ja Fairtrade märgi esindaja Eestis. Omab rahvusvaheliste suhete bakalaureuskraadi Gracelandi Ülikoolist ja politoloogia magistrikraadi Tennessee Ülikoolist USAs.

Duco Roggenkamp

Partnerlus- ja doonorsuhted

Duco on lõpetanud magistrikraadiga University College London (UCL) ülikooli ning töötanud erasektoris nii Hollandis, Suurbritannias kui Šveitsis. Edasi liikus Duco humanitaarabi sektorisse, kus ta töötas Norra Punase Risti ning Save the Children Norra organisatsiooni heaks vastutades rahvusvaheliste partnerluste ning doonorsuhete eest. Täna töötab Duco organisatsioonis Save the Children Finland/Pelastakaa Lapset.