INIMESED

JUHATUS

Triinu Ossinovski

Juhatuse liige, humanitaarabi ja arengukoostöö suuna juht

Triinu on Mondoga seotud alates 2014. aastast, mil ta viis ellu Mondo Birma-suunalisi arengukoostöö projekte. Alates 2020. aasta sügisest arendab ta juhatuse liikmena Mondo humanitaarabi ja arengukoostöö suundi.

Õpingutes on Triinu keskendunud Kagu-Aasia poliitikale ning kodanikuühiskondades toimuvale – tal on Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo eriala magistrikraad Tallinna Ülikoolist ning riigiteaduste bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist. Lisaks on ta end täiendanud Aasia poliitika suunal Ameerika Ühendriikides (Oglethorpe University) ja Soomes (University of Helsinki). Praegu õpib ta Tallinna Ülikoolis doktoriõppes, kus uurib Birma/Myanmari kodanikuühiskonna ja vähemusrahvaste olukorda.

triinu.ossinovski@mondo.org.ee

Maarja Uulits

Juhatuse liige, arendus ja meeskond

Maarja tööalane fookus on läbi aastate olnud organisatsiooni arendamise, kultuuri kujundamise, personali- ja kommunikatsioonijuhtimise erinevatel tahkudel. Tal on mitmekülgsed kogemused meeskonna juhtimises, projektide vedamises ja koostöö koordineerimises. Maarjal on avaliku halduse bakalaureusekraad EBS-ist, lisaks on huvi kirjanduse ja teatri vastu viinud teda õppima kultuuriteadusi Tartu Ülikooli ning käsil on magistriõpingud IT valdkonnas. Väliskoostöö valdkonnas on ta täiendanud end Prantsusmaal.

maarja@mondo.org.ee

Maria Sakarias

Juhatuse liige, maailmahariduse programmijuht

Maria omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Inglismaal (University of York) ja magistrikraadi Hollandis (Utrecht University). Pärast mõnda aega süvitsi keeleteaduse alal töötamist veetis ta aasta Nepalis ja Indias, kust ta liikus edasi kodanikuühiskonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse valdkonda.

Maria on tegutsenud nii sotsiaalsetes ettevõtetes, haridustehnoloogia iduettevõttes kui ka vabaühendustes, koordineerides muuhulgas rahvusvahelist vabaühenduste võrgustikku Hollandis. Selle kõrvalt omandas ta ka teise magistrikraadi arengukoostöö ja kestliku arengu valdkonnas (Radboud University).

maria@mondo.org.ee

Töötajad

Kelli Eek

Kommunikatsioonijuht

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end samas valdkonnas Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides.

kelli@mondo.org.ee, +372 56463947

Maris Pihlap

Kommunikatsioonispetsialist

Maris on erialalt ja hariduselt muusik ning täiendanud end turunduse ja muusikaettevõtluse alal. Lisaks artisti, produtsendi ja DJ-tööle on ta viimastel aastatel süvenenud artisti kui avaliku tegelase rollile suuremas kogukonnas ja sellega kaasnevale sotsiaalsele vastutusele. Mondo Kommunikatsioonispetsialistina aitab Maris rääkida Mondo ja Maailmakooli lugusid sotsiaalmeedias. Vabal ajal meeldib Marisele tegeleda taiji ja jooksmisega.

maris.pihlap@mondo.org.ee

Kärt Tambet

Kommunikatsioonispetsialist

Kärdi huvi- ja erialane fookus on olnud eri rahvaste muusikaliste traditsioonide tundmaõppimisel ning muusikalise identiteedi kujunemisel läbi kultuurilise mitmekesisuse. Kõrghariduse omandas ta Soomes Sibeliuse Akadeemias maailmamuusika erialal. Kärt on osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides, kus muusika on kandnud funktsionaalset rolli käsitlemaks erinevaid globaalseid ja sotsiaalseid murekohti. Mondo kommunikatsioonispetsialistina aitab Kärt kajastada Mondo ja Maailmakooli tegevusi sotsiaalmeedias.

kart.tambet@mondo.org.ee

Mari Kalma

Juhatuse abi

Mari on õppinud Tartu Ülikoolis ning Melbourne’i Ülikoolis majandust ja poliitikateooriat. Ta on töötanud peamiselt avalikus sektoris keskendudes mõjude hindamisele ja kommunikatsioonile, näiteks Praxises, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduses ning Rahandusministeeriumis. Lisaks on Maril suhtekorraldaja kogemus erasektorist.

mari.kalma@mondo.org.ee

Kristi Toodo

Sotsiaalne ettevõtlus, Mondo Crafts, Gruusia projektijuht

Kristi on erialalt jurist ja ta on töötanud üle kümne aasta Eestis põgenikega, pakkudes neile õigusabi. Mondosse tõid teda Ghana naiste punutud korvid esialgu kliendina ning seejärel, 2018. juunis, juba sotsiaalse ettevõtte Mondo Crafts eestvedajana. Oluline osa Kristi tööst on suhtlemine käsitöölistega Mondo kogukondades, et nende imelised tooted huvilisteni jõuaksid.

shop@mondo.org.ee, kristi.toodo@mondo.org.ee

Egle Küngas

Keskkonnaprogrammi juht ja laste toetusprogrammi haldaja

Egle on lõpetanud Tartu Ülikooli keemia bakalaureuseõppe ning Tallinna Tehnikaülikooli rakenduskeemia ja biotehnoloogia magistrantuuri summa cum laude. Ta on õppinud ka Saksamaal, olnud praktikal Šveitsi Föderaalses Materjalitehnoloogia Instituudis ning osalenud mitmetel rahvusvahelistel rohetehnoloogia ja ettevõtlusega seotud kursustel USA-s, Rumeenias, Prantsusmaal, Ungaris ja mujal. Egle on loonud iduettevõtte CompAct, mis aitab ettevõtteid nende keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel.

egle@mondo.org.ee

Erika Cherkashina

Ukraina humanitaarabi tegevuste juht

Erika on õppinud rahvusvahelisi suhteid Essex’i Ülikoolis ja globaalse arengu erialal Kopenhaageni Ülikoolis. Ta on töötanud üle viie aasta inimõiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtete edendamise heaks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides.Ta on ka dokumenteerinud inimsusvastaseid kuritegusid, edendanud kunsti aktivismi ja tegelenud rahvusvahelise huvikaitsega ÜRO tasemel. Erika on elanud ja töötanud Tadžikistanis, Gruusias ja Ukrainas.

erika@mondo.org.ee

Mariia Guliaieva

Mariia Guliaieva

Ukraina kontori juht

Mariia on lõpetanud Harkivi Ülikooli ning töötanud üle kümne aasta ajakirjanikuna. Venemaa invasioon ning keeruline humanitaarolukord Mariia kodulinnas Severodonetskis, Luhanski oblastis viis Mariia vabatahtlikule tööle organisatsiooni Vostok SOS juures, kus ta täitis aastaid kohaliku kontori ja tegevuste juhi rolli. Täna koordineerib Mariia Mondo suuremaid humanitaarabiprojekte Ukraina haridusvaldkonnas ning juhib Mondo Ukraina meeskonda.

mariia@mondo.org.ee

Julia Berg

Ukraina humanitaarabi logistik, projektide koordinaator

Julia on õppinud logistikat ja töötanud logistikuna üle kümne aasta erinevates ettevõtetes. Lisaks tegutseb Julia vabatahtlikuna mitmete organisatsioonide juures. Peamiselt võib teda kohata varjupaiga koertega jalutamas. Mondoga liitus Julia aastal 2022, et tegeleda Ukraina humanitaarabi logistikaga ning aidata viia ellu erinevaid projekte.

julia@mondo.org.ee

Lesia Kondratiuk

Lesia Kondratiuk

Võimekuse tõstmise ekspert Ukrainas

Lesial on doktorikraad Kiievi Taras Shevchenko Ülikoolist, kus ta uuris kultuuriloogikat. Kümne aastaga on Lesia omandanud mitmekesise töökogemuse, toetades organisatsioone, mis tegutsevad hariduse valdkonnas ning puuete ja vähihaigete lastega. Lisaks on Lesia tegutsenud Ukraina IT-sektoris ning töötanud sotsiaalses startup ettevõttes.

lesia@mondo.org.ee

Alla Ruban

Alla Ruban

Raamatupidaja Ukrainas

Alla on kogu elu töötanud arvudega ning nende analüüsimisega. Numbrite maailm pakub talle suurt huvi. Vabal ajal meeldib Allale reisida, heegeldada ning lugeda.

alla@mondo.org.ee

Anastasia Boiko

Anastasia Boiko

Projektijuht Ukrainas

Anastasia tuleb Mondosse IT-sektorist, omades kogemusi tiimijuhina Ukraina IT-ettevõttes. Lisaks on ta töötanud mitmes vabaühenduses ja meedias. Anastasia naudib inimsõbralike protsesside ja keskkondade kujundamist ning hindab meeskonnatööd. Tal on rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalse kommunikatsiooni magistrikraad Kiievis asuvast Riiklikust Lennuülikoolist. Vabal ajal võib Anastasiat leida lugemas, sportimas või mõnda uut teemat ajaloost uurimas.

anastasia@mondo.org.ee

Viktoria Iškina

Ukraina projektijuht

Viktoria on õppinud rahvusvahelisi suhteid Sciences Po Pariisi ülikoolis, keskendudes Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnale. Ta on töötanud väliskonsultandina humanitaarabi klastris Loode-Süürias ja viinud läbi sotsiolingvistilise uuringu Tuneesias. Viktoria on olnud Mondo pikaaegne vabatahtlik aidates korraldada ÜRO matke sündmusi.

viktoria.iskina@mondo.org.ee

Polina Medvedskaya

Ukraina projektijuht

Polina on õppinud Tallinna Ülikoolis saksa keelt ja kultuuri ning reisikorraldust EHTE-s. Ta on töötanud üle kümne aasta turismivaldkonnas giidi, reisikorraldaja ning logistikuna.  Vabal ajal võib Polinat leida loodusest või mõnelt põnevalt reisilt.

polina@mondo.org.ee

Liina Gross

Projektijuht

Liinal on mitmekesine kogemus rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi valdkonnas. Ta on töötanud Kesk-India džungli külades, koordineerinud humanitaarabi Nepalis pärast 2015 aasta maavärinat ning juhtinud erinevaid rahvusvahelisi humanitaarprojekte. Liina on õppinud politoloogiat ja rahvusvahelisi suhteid, ta on erakorralise meditsiini tehnik ning omandab magistrikraadi strateegilises juhtimises ja õpib õendust. Tervishoid ja toimetulek on Liinale südamelähedased teemad. Ta on ka Eesti Päästemeeskonna liige, mis on pidevas valmisolekus osalemaks rahvusvahelistel humanitaarabi ja päästetöödel.

liina.gross@mondo.org.ee

Hajara Tafida-Isa

Vabatahtlike lähetamise projektijuht

Hajara omandas sotsiaaltöö magistrikraadi Leedus ning kolis pärast seda Eestisse. Hajara on varasemalt töötanud väga keerukates kontekstides – ümberasustatud kogukondade koolide rajamine Nigeeria pealinnas Abujas, võitlus vägivaldse ekstremismi vastu Nairobis ja Mombasas ning Nigeeria kirdeosas jätkuva konflikti tõttu ümberasustatud elanikkonna ja endiste võitlejate võrdse kohtlemise eest seismine. Samuti on Hajara aidanud kaasa kadunud laste leidmisele ja nende peredega taasühendamisele Nigeeria kirdeosa konfliktis. Hajara liitus Mondoga 2021. aastal ja töötab vabatahtlikega eesmärgiga vähendada ebavõrdsust madala sissetulekuga kogukondade ja ümberasustatud inimeste suhtes.

hajara@mondo.org.ee

Hanna-Marta Lunge

Keenia tegevuste juht

Hannal on TÜ sotsiaalteaduste magistrikraad. Lõputööna uuris ta Keenia Shianda küla naistegruppide sotsiaalse- ja majandusliku mõjuvõimu suurenemist EL vabatahtlike koolituste kaudu. 2019. aastast toetas Hanna Shianda küla WEFOCO organisatsiooni tööd ja naistegruppe EUAV programmi vabatahtlikuna. 2021. aasta sügisest alates viib Hanna Keenias ellu Mondo ja Soome Kirikuabi (FCA) koostööprojekti, mis toetab Nairobi noorte töölesaamise võimalusi läbi digipädevuste arendamise.

hanna@mondo.org.ee

Julia Gerda Sokk

Digivõimekuse programmi juht

Julia Gerda on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ning Manchesteri Ülikoolis organisatsiooni muutuseid ja arenguid. Tal on töökogemus kommunikatsiooni- ja projektijuhtimisest Eestis, Inglismaal ning Saksamaal ning ta on tegutsenud vabatahtlikuna erinevates vabaühendustes keskkonna ja sotsiaalse heaolu teemadega. Vabal ajal meeldib Julia Gerdale reisida, malet mängida ja lugeda.

julia.gerda@mondo.org.ee

Veronica Faith Nuwamanya

Uganda tegevuste koordinaator

Veronical on bakalaureuse kraad arengu-uuringute erialal ning ta on töötanud aastaid IT ja digioskuste koolitajana Uganda koolides ja töötutele noortele suunatud projektides. Samuti on Veronica osalenud mitmetes uuringuprojektides andmekogujana.

veronica@mondo.org.ee

Karolin Mäe

Uganda tegevuste juht

Karolin on töötanud haridusvaldkonnas üle 15 aasta ja omab mitmekülgset kogemust väga eriilmeliste organisatsioonide ning õppijatega nii Eestis kui välismaal (Taanis, USAs, Prantsuse Guajaanas, Costa Rical) Karolinil on kaks magistrikraadi (geoökoloogia ja pedagoogika) ning hetkel käsil doktorantuur, kus ta keskendub mitmekultuurilise hariduse uurimisele. Ta on olnud Mondo vabatahtlik kahel korral – Ghanas ja Keenias. Karolin usub, et läbi hariduse ja koostöö saame luua parema homse.

karolin@mondo.org.ee

Mirjam Matiisen

Projektikoordinaator

Mirjam on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ning Balti Filmi- ja Meediakoolis dokumentaalfilmide tegemist. Enam kui 15 aastat töötas ta vabakutselise telesaadete toimetajana ning dokumentalistikas on käsi siiani sees. Aastast 2016 hakkas Mirjam Eestis pagulaste tugiisikuks ning 2017. aastal veetis ta Mondo vabatahtlikuna kaks kuud Türgis, kus töötas süüria põgenikega Small Projects Istanbul nimelises kogukonnakeskuses. Sellest alates on Mirjam rändeteemadega põhjalikumalt tegelenud nii Mondos kui mitmes teises vabaühenduses. Vabal ajal naudib ta lugemist ning teatri- ja filmikunsti.

mirjam@mondo.org.ee

Kristi Ockba

Lähis-Ida ekspert

Kristi on ema poolt eestlane ja isa poolt jeemenlane. Sündinud Võrus ja nelja aastaselt kolinud Kuveiti. Pärast kooli lõpetamist Kuveidis läks ta ülikooli Jeemenis. Kristi on töötanud ka AMIDEAST-is (Ameerika mittetulundusühing, mis tegeleb rahvusvahelise haridus-, koolitus- ja arendustegevusega Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas) nii Jeemenis kui ka Kuveidis. Pärast Eestisse kolimist töötas ta õpetajana, tõlgina ja koolitajana. Nüüdseks on ta Eestis elanud 17 aastat ning saanud üheks tuntumaks Araabia kultuuri ja Islami religiooni tutvustajaks.

kristi.ockba@mondo.org.ee

Meelis Niine

Projektijuht, rändeekspert

Meelis on lõpetanud Tartu Ülikooli humanitaarainete õpetaja erialal ning Glasgow Ülikooli sotsioloogia ning antropoloogia erialal. Huvi rändevaldkonna vastu kujuneski Meelisel juba ülikooli ajal ning pärast õpingute lõppu asus ta tööle Rahvusvahelisse Migratsiooniorganisatsiooni (IOM). Lisaks on Meelis töötanud ka siseministeeriumis varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta  muusikaga või veedab oma vabad päevad Eesti looduses matkates.

meelis@mondo.org.ee

Elisabeth Viinalass

Lähis-Ida projektijuht

Elisabeth on olnud arengukoostöö ja humanitaarabiga seotud alates 2012. aastast, mil ta töötas projekti assistendi ja pagulaste tugiisikuna Eesti Pagulasabis. Ta on tegutsenud vabatahtlikuna Palestiinas ning tal on magistrikraad Lõuna-Taani Ülikoolist rahvusvahelise julgeoleku ja õiguse alal. Viimased neli aastat on ta elanud Liibanonis ja olnud seotud mitmete erinevate MTÜ-dega, tegeledes hariduse, sotsiaal- ja õiguskaitse, tervise, inimõiguste ja huvikaitse valdkondades.

elisabeth@mondo.org.ee

Alissa Norman

Maailmahariduse projektijuht

Alissal on finantsalane haridus – bakalaureusekraad ärijuhtimises EBS-ist ja magistrikraad majanduses Manchesteri ülikoolist. Peale õpingute lõpetamist töötas ta finantssektoris Londonis ja Tallinnas. Seejärel suundus haridusvaldkonda ja lõi vabatahtlikuna kaasa uuendusliku kooli asutamises. Alissa on töötanud õpetajana Avatud koolis ja Emili koolis ning täiendanud ennast haridusteemadel Eestis ja USA-s. Tema esimene koostöö Mondoga oli kevadel 2021, kui ta tegi Ida-Ukraina õpetajatele koolituse projektõppe teemal.

alissa.norman@mondo.org.ee

Meelike Terasmaa

Maailmahariduse projektijuht, Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator

Meelike on hariduselt eripedagoog ning töötanud samal erialal üle kümne aasta. Lisaks on ta lõpetanud turundusspetsialisti eriala ning õpib täna organisatsioonikäitumist. 2022. aastal oli ta UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni vabatahtlik eSwatini Kuningriigis, kus alustas robootika pilootprojekti ning tihendas koostööd Eesti ja eSwatini koolide vahel. Vabal ajal võib Meelikest näha metsarajal, saalihokiturniiridel või spordiväljakutel.

meelike@mondo.org.ee

Mari Jõgiste

Maailmahariduse ekspert

Mari on maalikunsti taustaga kunstiõpetaja, kes on haridusvaldkonnas töötanud üle 10 aasta. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis tegeleb ta õppematerjalide loomise, haridustöötajate koolitamise ning noortele suunatud töötubade disainimisega. Viimastel aastatel on ta keskendunud peamiselt kliimamuutuste ja rände teemadele ning maailmahariduse toomisele Eesti lasteaedadesse.

mari.jogiste@mondo.org.ee

Adrian Boland

Finantskontrolör

Adrian õppis Dublinis, University College’s majandust ja ajalugu ning pärast ajaloo magistrikraadi omandamist õpetas ta Iirimaal kaks aastat keskkoolis. Seejärel suundus ta raamatupidamisse ning peale kolme aastat töötades Iirimaa juhtivas elektriettevõttes erinevatel finantspositsioonidel omandas ta raamatupidamise kvalifikatsiooni ning tuli Eestisse.

adrian@mondo.org.ee

Marili Tooma

Raamatupidaja

Marili on õppinud finantsjuhtimist ja raamatupidamist Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on töötanud erasektoris raamatupidaja, ostujuhi ja kontorijuhina. Mondosse tõi Marili võimalus oma tööga maailma õiglasemaks paigaks muuta. Kui Marili parasjagu suurtes tabelites ridu paika ei sea, võib teda leida värskes õhus liikumas, ninapidi raamatust või aednikuna toimetamas.

marili@mondo.org.ee

Demy Landson

Projektijuht

Demy on omandanud hariduse ettevõtluse ja ärijuhtimise valdkonnas ning töötanud nii era- kui kolmandas sektoris kliima- ja keskkonnateemadega. Tema vedada on olnud Eesti Kliimavõrgustik, mis pakub koostöövõimalusi 40 vabaühendusele. Lisaks koordineeris ta Eesti riigi seisukohti Euroopa kliimapakti liikumises, tehes tihedat koostööd Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja kliimasaadikutega. Demy usub, et jätkusuutlikuma maailma loomiseks on iga tegu ning algatus oluline. Vabal ajal meeldib Demyle reisida, tehes seda jätkusuutlikult ning teadlikult. Demy on ka õppinud loodusturismi.

demy.landson@mondo.org.ee

Triinu Tulva

Graafiline disainer

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal.

Alari Rajande

Infosüsteemide arenduste konsultant

Faisal Sadegh

MEL süsteemi konsultant

Faisal on interdistsiplinaarsete digitaalsete lahenduste juht, kes on spetsialeerunud Google toodele. Faisali tööalane kogemus on olnud väga mitmekesine ning viinud teda tööle nii filmi produktsiooni, start-up’i, vabaühendustesse kui ülikoolidesse. Ta on õppinud Malta Ülikoolis. Lisaks veebiteenuste disainile pakuvad talle huvi jätkusuutlikkuse teemad, jalgrattaga sõitmine, psühholoogia ja küpsetamine.