Mondo lugu

Mondo on globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon. Mondo töötab 12 välisriigis ja Eestis. Mondo keskendub hariduse/tervise, toimetuleku, keskkonna ja digivõimekuse programmidele partnerriikides ning maailmaharidusele Eestis.

Mondo loodi 2007. aasta 12. novembril seitsme erineva taustaga Eesti inimese initsiatiivil. Neid kõiki ühendas üks tunne – Eestis oleks vaja organisatsiooni, mille kaudu saaks teha koostööd madalama sissetulekuga riikide kogukondadega, mis looks eestimaalaste jaoks konkreetseid võimalusi panustamiseks ning tõstaks teadlikkust globaalsetest väljakutsetest. „Mondo” on esperantokeelne sõna, mis viitab võrdsemale tulevikule. Mondokad ei häbene uskuda, et maailma ongi võimalik võrdsemaks kohaks muuta ning iga pisike tegu on samm õigel teel.

Tänaseks on Mondost arenenud tugev ja omanäoline organisatsioon – maailma mõistes väike ning Eesti mõistes suur. Mondo 12 partnerriiki on Uganda, Keenia, Ghana, Ukraina, Gruusia, Türgi, Liibanon, Jordaania, Süüria, Jeemen, Afganistan ja Birma. Kõikides partnerriikides teeb Mondo koostööd kohalike organisatsioonidega, Ugandas on Mondol oma esindus. Mondo meeskonda kuulub üle 30 arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmahariduse eksperdi. Mondol on sotsiaalne ettevõte Mondo Crafts, mis toetab Mondo kogukondi maailmas müües eetilist käsitööd Eestis.

Vaata ka: Mondo strateegia 2021 – 2025, Mondo tegevusaruanne 2022