Kasutustingimused

MTÜ Mondo (reg.kood 80260583, asukoht: Telliskivi 60A/5, 10412 Tallinn, tel: 677 5445)

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad MTÜ Mondo internetilehel www.mondo.org.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) ning Mondo heateokingituste (edaspidi nimetatud Annetustoode või Annetustooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja MTÜ Mondo vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad, sh annetuste kogumise hea tava, millega MTÜ Mondo on liitunud.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda MTÜ Mondo Kodulehel.

1.Toodete ja/või Annetustoodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end MTÜ Mondo E-poe kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d) ja/või Annetustooted, määrab iga Toote ja/või Annetustoote koguse, Toodete ja/või Annetustoodete eest tasumise ning Toodete kohaletoimetamise viisi. Annetustoodete tellimise korral valib Tellija kinnituse kohaletoimetamise viisi – e-posti teel või posti teel. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti või inglise keeles.

1.3 E-poes näidatud Toodete hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna MTÜ Mondo ei ole käibemaksukohustuslane.

1.4 Tellitud Toodete ning Annetustoodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on MTÜ Mondole võimalik tasuda internetipanga lingi abil. Toodete eest tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda MTÜ Mondo on volitanud enda nimel makseid vastu võtma.

1.6 Tellija ja MTÜ Mondo vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud klõpsates nupul “Maksan” ja MTÜ Mondo on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub MTÜ Mondo poolt Tellijale Toote välja saatmisega ning Annetustoodete korral kinnituskirja välja saatmisega Tellijale e-posti teel.

2.Toodete ja/või Annetustoodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab MTÜ Mondo Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas Omniva pakiautomaadi kaudu, SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu, postkontorisse või MTÜ Mondo maailmahariduskeskusesse. Annetustoodete kinnitused toimetab MTÜ Mondo vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas e-posti teel, posti teel või MTÜ Mondo maailmahariduskeskusesse.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode toimetatakse transporditeenuse osutajani 3 tööpäeva jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires kohale toimetamisel. Välismaale kohaletoimetamise osas vaata punkti 2.6.

2.4 Toodete ja/või Annetustoodete tasuta kohaletoimetamine

2.4.1 MTÜ Mondo toimetab tellimuse Eesti piires Tellijani tasuta kui:

2.4.1.1 tellimuse maksumus on üle 100 €

2.4.2 MTÜ Mondo toimetab tellimuse Lätis, Leedus ja Soomes Tellijani tasuta kui:

2.4.2.1 tellimuse maksumus on üle 200€

2.5 Toodete kättetoimetamise viisid

2.5.1 Omniva toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel tagastab Omniva paki MTÜ Mondole. MTÜ Mondo võtab Tellijaga paki kättesaamise osas uuesti ühendust ja lepitakse tellimuse täitmise osas eraldi kokku. Kui Tellijaga ei saada kokkuleppele või Tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele, MTÜ Mondo hoiab tellimuse summast kinni 4 € käsitlustasu ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

2.5.2 SmartPOST toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Te pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele, MTÜ Mondo hoiab tellimuse summast kinni 4 € käsitlustasu ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

2.5.3 Eesti Posti postkontorisse jõuab saadetis Eesti piires 3-5 tööpäeva jooksul. Postkontoris hoiustatakse saadetist 15 kalendripäeva. Selle aja möödudes saadab Eesti Post paki saatjale tagasi. Hoiutasu võetakse ainult juhul, kui Tellija on palunud pakki hoida postkontoris üle 15 kalendripäeva. Kui Tellija pole 15 kalendripäeva jooksul pakil postkontoris järel käinud, ega palunud seda kauem kohal hoida, kuulub tellimus tühistamisele, MTÜ Mondo hoiab tellimuse summast kinni 4 € käsitlustasu ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

2.5.5 MTÜ Mondo maailmahariduseskusest on Tellimus kättesaadav hiljemalt kolmandast tööpäevast alates Tellimuse esitamisest või kokkuleppel e-poe klienditeenindusega ka varem. Tellija saab Tellimuse kätte 30 kalendripäeva jooksul isikuttõendava dokumendi alusel. Kui Tellija ei ole 30 kalendripäeva jooksul Tellimusel järel käinud, kuulub Tellimus tühistamisele.

2.6 Tellimine ja Kohaletoimetamine väljaspoole Eesti Vabariiki

2.6.1 MTÜ Mondo pakub võimalust tellida Tooteid ja Annetustooteid väljapoole Eesti Vabariiki. Välismaale tellimiseks palun võtke ühendust klienditeenindusega aadressil shop(ät)mondo.org.ee.

3. Tarbija õigus Toodete tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija MTÜ Mondole esitama kirjalikult, e-posti teel või kaupluses kohapeal suuliselt ühemõttelise taganemisavalduse või kasutama selleks lepingust taganemise tüüpvormi, mis on saadaval MTÜ Mondo kodulehel.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid teostab MTÜ Mondo ainult MTÜ Mondo maailmahariduskesuses kohapeal tehtud taganemise korral, vaid Tarbija vastaval sõnaselgel nõusolekul.

3.4 Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates. Tarbija võib tagastada Tooted MTÜ Mondo maailmahariduskeskuses, posti teel aadressile: MTÜ Mondo, Telliskivi 60A/5, 10412, Tallinn, Eesti või Omniva pakiautomaati Telliskivi RIMIsse, Tallinnas. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.6 MTÜ Mondo tagastab Tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind. Juhul kui Tarbija tagastab tellitud Tooted osaliselt, siis MTÜ Mondo tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. MTÜ Mondo tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest. MTÜ Mondo tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega Toode.

3.7 Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on MTÜ Mondol õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

4. Annetustoodetest loobumise kord

4.1 Annetustooteid (sh Mondo heateokingitusi ning muid annetusi) tagastada ei ole võimalik.

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes MTÜ Mondo sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ning vastama MTÜ Mondo poolt fikseeritud tingimustele.

5.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone MTÜ Mondo aadressil Telliskivi 60A/5, 10412, Tallinn, Eesti või e-posti aadressil shop(ät)mondo.org.ee 30 kalendripäeva jooksul Toode kättesaamisest arvates.

5.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

5.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri MTÜ Mondo Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab MTÜ Mondo Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

7. MTÜ Mondo õigused

7.1 MTÜ Mondol on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2 MTÜ Mondol on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3 MTÜ Mondol on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

7.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri MTÜ Mondo tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

7.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on MTÜ Mondol õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

8. MTÜ Mondo kohustused

8.1 MTÜ Mondo kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

8.2 MTÜ Mondo kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

8.3 MTÜ Mondo kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4 MTÜ Mondo kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. MTÜ Mondo vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. Kuna tegemist on käsitööga, ei loeta praagiks toote mustri või värvi mõningast erinemist tootefotol näha olevast, samuti ei loeta praagiks suuruse erinevust kuni 20% toote kirjelduses nimetatud mõõtmetest.

8.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 10-17 klienditoe telefonil 677 5445 või kirjutage e-posti aadressil: shop@mondo.org.ee