Vabatahtlikud

Alates 2010. aastast on MTÜ Mondo lähetanud vabatahtlikke oma partnerorganisatsioonide juurde Ghanasse, Keeniasse ja Ugandasse, alates 2014. aastast alustatakse lähetustega ka Aasiasse, Birmasse. Viimastel aastatel on MTÜ Mondo keskendunud kogenud erialaspetsialiside lähetamisele sihtriikidesse, mis muudab meie vabatahtlike profiili harjumuspärasest erinevaks: vabatahtlikuks on lähetatud nii mitmekordne vanaema kui ka on üks Mondo vabatahtlik lähetuse ajal tähistanud oma 65-dat sünnipäeva.

Kui tunnete, et teil on erialaselt teadmisi ja kogemusi, mida meie sihtriikides vajatakse ning olete valmis oma elu põnevaimaks väljakutseks, olete oodatud kandideerima vabatahtlikuks Mondo poolt välja kuulutatud värbamisvoorude käigus.

Lisainfot Mondo partnerorganisatsioonide ning 2014 – 2015. aastal plaanis olevate lähetuste kohta leiate siit, korduma kippuvad küsimused KKK lehelt.

Kui soovite Mondo tegemistes kaasa lüüa vabatahtlikuna Eestis, võtke meiega ühendust: irma@mondo.org.ee või liituge Mondo Noorte grupiga Facebookis.

Vabatahtlike käsiraamatu leiate siit.

Lisaks on allpool võimalik tutvuda eelmiste vabatahtlike blogidega.

VABATAHTLIKUD PÕLLUL:

Viktoria Rudenko Birmas

Viktoria Rudenko Birmas

Viktoria töötab Tallinna Pae gümnaasiumis inglise keele õpetajana juba neli aastat. Kooli tuli ta läbi Noored Kooli programmi ning pärast programmi lõpetamist otsustas, et tahab kooli jääda, alustas suhtekorralduse magistriõpingutega ning võttis enda peale hilise keelekümblusklassi klassijuhatamise.
Projektitegevus koostöös MTÜ Mondoga tekitas Viktorias huvi vabatahtliku õpetamise osas ning pärast reisi Kongo külla Ghanas kandideeris Viktoria vabatahtlikuks õpetajaks Myanmari Shani piirkonnas. Tema ülesanneks on toetada kohaliku partneri organisatsiooni töötajaid ja õpetajaid, kes panustavad igapäevaselt sellesse, et ka maapiirkonna lapsed saaksid haridust ja noored saaksid arendada oma inglise keele ning arvuti oskust. Viktoria eesmärk on muuta õppe Namlani külas mängulisemaks, loovamaks ning õpilaskeskseks.
Tiiu Müür Birmas

Tiiu Müür Birmas

Tiiu on pikaaegne inglise keele õpetaja Tartu Miina Härma Gümnaasiumis. Lisaks on tal mitmeaastane töökogemus hariduslike erivajadustega laste õpetamisel Tartu Herbert Masingu Koolis. Oma karjääri jooksul on ta ennast täiendanud erinevatel õpetajakoolitusseminaridel nii Eestis kui välismaal (Inglismaal, USA-s, Iirimaal, Maltal jne), kuid Birmasse kandideerima innustas teda seni puuduv lüli – omada ka ise rahvusvahelist õpetamise kogemust teises riigis ja kultuurikeskkonnas. Birmas töötab Tiiu Myitkyinas asuva mittetulundusühingu NSEN juures, kus tema ülesandeks on õpetada inglise keelt NSEN-i õpilastele ja õpetajatele ning samuti sisepõgenikelaagris.

NAASENUD VABATAHTLIKE BLOGID:

Kalle Aasamäe Keenias

Kalle on moedisainer ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud. Kalle on elanud Moskvas,Indias ja Itaalias. Keeniasse vabatahtlikuks minna ajendas Kallet soov muuta maailma ning proovida enda erialaseid oskusi rakendada täiesti teistsuguses kultuuriruumis – alati ei pea andes ise midagi vastu saama ja see on ka põhjus, miks Kalle sellise otsuse vastu võttis ja vabatahtlikuks kandideeris. Kalle tööülesanneteks on aidata Shiandas Wefoco organisatsioonil korraldada koolivormi hanget ning tegeleda tootearendusega. Kalle eesmärk on luua süsteem, mis muudaks õblusgrupi naiste töö kergemaks ning motiveeriks neid ka edaspidi oma oskusi rakendama.

Kadri Kalmus

Kadri Kalmus Birmas

Kadri on Eestimaa Looduse Fondi finantsjuht ja raamatupidaja. Lõpetanud Tartu Ülikoolis geograafia ja Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis raamatupidamise erialad. Tööülesandeks Birmas on on tutvustada organisatsioonis RDFSS üldisi läbipaistva ja selge raamatupidamise põhimõtteid ning aidata korrastada jooksvat raamatupidamist. Samuti anda ülevaade finantsjuhtimise alustest, eelarvete koostamisest ja nende täitmise jälgimisest ning rahavoogude planeerimisest. Kadrit motiveerib soov oma tööalaseid oskuseid proovile panna täiesti teises kultuurikeskkonnas.

Kristina ja Jaan

Jaan Hellermann ja Kristina Saad Jordaanias

Jaan on 19- aastane äsja gümnaasiumi lõpetanud noormees, kes tahab leida uusi kogemusi ning õppida midagi uut Lähis-Ida kultuuri, keele ja ühiskonna kohta. Jaan soovis minna vabatahtlikuks väljaspoole Euroopat ja arvab, et leiab uue ameti, mis talle võib meeldida. Jaan on vaegkuulja ning kasutab oma igapäevases töös kahe kuulmisaparaadi abi.

Kristina omandab magistrikraadi Lähis-Ida uuringutes ja õpib araabia keelt. Ta on reisinud erinevates Lähis-Ida riikides ja õppinud Istanbulis. Jordaaniasse tuli, et end erialaselt täiendada ning saada uusi kogemusi ja teadmisi, mida ka Eestisse kaasa tuua, kuid eelkõige selleks, et kas või mingilgi moel kaasa aidata siinsete põgenike ja nende laste haridusse.
Mai Mikkelsaar

Mai Mikkelsaar Ghanas

Tartu Miina Härma Gümnaasiumi viieaastase kogemusega prantsuse keele õpetajat ning rahvusvahelise õppe International Baccalaureate Diploma koordinaatorit Mai Mikkelsaart motiveeris Ghanasse minema soov edendada Kongo küla noorte ning täiskasvanute prantsuse keele oskust ning saada tõeliselt rahvusvaheline kogemus. Mai eesmärgiks on jagada mängulisi metoodilisi võtteid keeletunnis läbi õpetajakoolituste, arendada sõpruskoolide projekti ning Mondo toetusprogrammis olevate laste lugemis- ning väljendusoskust.

Evelin Põldsaar Ghanas

Evelin on töötanud ämmaemandana sünnitustoas Rakveres üle 8 aasta ja lisaks ka mõnda aega noortekabinetis noortenõustajana, samuti töötanud  kirikus 17 aastat noortejuhina. Lääne-Virumaal on juba aastaid teinud regulaarselt koolides seksuaalkasvatuslikke loenguid. Taolisel erialasel välislähetusel on Evelin esimest korda,  kuid sellise kogemuse saamisest on ta juba unistanud sellest ajast kui ämmaemandaks õppima läks. Eesmärgiks on näha, kuidas omandatud teadmisi ja oskusi rakendada teises kultuuris ning püüda parandada kohaliku kogukonna olukorda kliinikutes ja noore hulgas seksuaaltervisega seotud küsimustes, kuid samas olla ise avatud uute teadmiste ja oskuste omandamisele,  mida rakendada naastes.”

Maarja Kuslapuu Ghanas

Erialase hariduse omandas Maarja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja juba kooli kõrvalt alustas tööd abiõena erinevates osakondades. Praegu töötab intensiivraviõena Tartus. Pikka aega on Maarja otsinud võimalust enda erialaseks proovilepanekuks teistsuguses kultuuriruumis. Kongo külas on Maarja eesmärgiks toetada kohaliku kliiniku tööd ja õpetada uusi praktilisi töövõtteid. Maarja Loodab kogeda huvitavaid erialaseid väljakutseid ning õppida kohalikelt õdedelt ja inimestelt.

Kaie Laaneväli Keenias

Kaie Laaneväli on omandanud magistrikraadi majanduses ning juhtis Eestis põllumajandusettevõtet. Kaie esimene lähetus Keeniasse kestis neli kuud ning ta koolitas naistegruppe ettevõtlusvallas. Kaie naaseb Shiandasse novembris 2014 eesmärgiga jätkata kuue kuu jooksul naiste toetamist ettevõtlusvallas ja koordineerida kohaliku maisiühistu loomist.

 

Liina Viira

Liina Viira Keeniast ja Ugandast

Liina on Rootsis sündinud ja kasvanud Pärnu juurtega disainer, kes kümme aastat tagasi Eestisse kolis. Liinal on oma kudumikaubamärk Naiiv ning enne seda on ta töötanud Stockholmi H&M-i juhataja, koolitaja ja üldise kontseptsiooni arendajana. Liina lähetati Ugandasse Kampalasse, kus tema peamiseks tööülesandeks oli erivajadustega noorte ja naiste tootearenduse toetamine ning seejärel Keeniasse Shianda külla ja Kibera slummi, kus Liina toetas naiste õmblusgruppi ning prügi ümbertöötlusega tegelevaid eneseabigruppe. Liina kirjutab blogi tagantjärgi, olles nüüd juba Eestis tagasi.

Herdis Pärn

Herdis Pärn Birmas

Herdis uurib Kagu-Aasia poliitilist maasiku, majandust ning ühiskondi. On olnud tegev mitmestes kodanikuühiskonna organisatsioonides, tegelenud peamiselt koolitusjuhtimisega, koolitamisega ja organisatsiooni juhtimisega. Elanud eelnevalt pea poolteist aastat Tais, töötades AIESEC Tai koolitus- ja personalijuhina. Herdis on Shani osariigis Birmas, et aidata kohaliku organisatsiooni projektijuhtimise- ja kirjutamise juures, et leida potentsiaalseid rahastajaid ning viia RDFSS ja rahastajad omavahel kokku.

Tanel Sauna

Tanel Sauna Keenias

Tanel Sauna on Tallinna Tehnikagümnaasiumi 8-aastase töökogemusega ühiskonnaõpetuse õpetaja, kelle tööülesanneteks Shianda külas Keenias on sõpruskoolide projekti arendamine ja lastele järeleaitamistundide andmine. Tanelit motiveeris Keeniasse minema soov lisada oma teoreetilistele teadmistele erinevatest globaalsetest probleemidest ka praktiline kogemus ning omandada õpetajakogemus ka väljaspool Eestit.

Gertha Nikolai

Gertha Teidla-Kunitsõn ja Nikolai Kunitsõn Jordaanias

Gertha on projektijuht Eesti lastekaitse Liidus ning Nikolai töötas dokumentaatlfilmiklubide ja noorte sotsiaalkampaaniate projektijuhina MTÜ Mondos. Lisaks sellele on mõlemad on tegevad MTÜ Foorumteatris, Nikolai olles üks asutajaliikmetest. Gertha ja Nikolai lähetati kuueks kuuks Jordaaniasse, Ammani. Nende peamiseks tööülesandeks on  viia läbi inglise keele tunde palestiina põgenikelaagris, kuid samas ka toetada kohalikku partnerorganisatsiooni East & West Center for Human Resources Development uute projektide kirjutamisel ning informeerida kohalikke inimesi EVS programmist.

Mairi Tamm

Mairi Tamm Keenias

Rahvusvaheliste suhete magistrikraadiga Mairi Tamm on Sinu Koolituspartner OÜ tegevjuht, kes on töötanud aastaid projektikirjutamise ja -juhtimise valdkonnas nii erinevates ettevõtetes kui ka koolitajana. Mairi töötab Keenias Kibera slummis, toetades kohalikku organisatsiooni projektikirjutamise valdkonnas. Mairit motiveerib soov midagi muuta, oma kogemusi jagada ning end erialaselt täiendada.

Veigo_Kiberas

Veigo Kell Keenias

Siia blogisse jõuavad emotsioonid ja sündmused Keenia pealinna Nairobi suurimast slummist Kiberast. Täpselt nii, nagu mina neid näen.
Kogu see värk jaguneb siiski kaheks. Vanemad jutud puudutavad perioodi september – detsember 2013. Siis oli tegemist on MTÜ Mondo 4-kuulise pilootprojektiga, mille eesmärgiks on koos kohapealse koostööpartneri KCEO-ga (Kibera Community Empowerment Organization) hinnata, kas ja kuidas haakuvad Mondo abivõimalused ja kohaliku kogukonna vajadused. Sinna lisaks veel muid tegevusi ja koolitusi nii Kiberas kui Lääne-Keenias Shianda külas. Ja muidu elust Keenias.
Uuemad jutud algavad augustist 2014 ja lähevad välja aprillini 2015. Sisuliselt jätkan sellest kohast, kus eelmine kord pooleli jäi. Siiski, seekord teeb elu huvitavaks plaan Kibera slummis läbi viia koristustalgud Teeme Ära stiilis. See on siin oi-oi, kui teistsugune ettevõtmine, sest Keenias ei tee tööd lõbu pärast keegi ja finantsi leidmine on ka selline huvitav protsess.
Karolin Mäe

Karolin Mäe Ghanas

Audentese Erakooli rahuvusvahelise gümnaasiumihariduse koordinaator ning bioloogiaõpetaja Karolin Mäe korraldab Ghanas õpetajatele täiendkoolitusi ning arendab sõpruskoolide projekti. Karolin soovib Ghanas aidata vähemate võimalustega õpilasi ning saada inspiratsiooni teadusõppevahendite loomiseks Eesti koolidele.

Minni-Triin Kasemets

Minni-Triin Kasemets Ghanas

Minni-Triin on õppinud sotsiaaltööd ning omandanud seejärel ämmaemanda kutse. Tal on 7-aastane töökogemus õe-ämmaemandana. Minni-Triin on töötanud GLEN vabatahtlikuna Shianda külas Keenias HIV-ennestustööd tehes ning teda motiveerib Ghanasse minema nii huvi Aafrika riikide vastu kui ka põnevad tööülesanded, milleks on kohaliku kliiniku sünnitusosakonna töö toetamine ning seksuaaltervise loengute pidamine Kongo külas.

SONY DSC

Rita Vartiainen Ghanas

Rital on nii sotsiaaltöötaja kui ka medõe haridus. Viimast on ta omandanud Tallina Tervishoiu Kõrgkoolis ja Metropolia Ülikoolis Helsingis. Hetkel töötab Rita Helsingi Ülikooli Keskhaiglas anestesioloogiaõena. Rita on soovinud erialast vabatahtlikku tööd arenguriikides teha juba mitu aastat ning leidis tänu Mondole selleks sobiva võimaluse. Rita peamisteks tööülesanneteks Ghanas on kohaliku kliiniku medtöötajate toetamine igapäevastes tööülesannetes ning Hügieeni- ja seksuaaltervise loengute läbiviimine kohalikus kogukonnas.

Kristina Mänd

Kristina Mänd Birmas

Kristinal on inglise filoloogi ning turunduse ja juhtimise magistrikraad ning ta omab pikaajalist töökogemust Lõuna-Aafrikas ning vabatahtliku-kogemust USAs, Soomes, Eestis ja Mauritsiusel. Kristina on tegev Poliitikauuringute Keskuses Praxis ning vabaühenduste liidus EMSL. Birmas on Kristina ülesandeks RDFSS-i tegevuse toetamine, organisatsiooni kitsaskohtade määratlemine ning nende arendamisele kaasaaitamine.

Kair Käsper

Kair Käsper Birmas

Kair Käsper on Pipedrive turundaja ning sotsiaalmeedia- ja veebiagentuuri Vurr-i kaasasutaja. Birmas on Kairi ülesandeks kuu aja jooksul Birma organisatsiooni Rural Development Foundation of Shan State’ile (RDFSS) nähtavuse tagamine kaasaegsetes meediakanalites ning esimese Eesti vabatahtlikuna Birmas võimalikult laialdase info kogumine RDFSS-i tegevuste kohta.

 

Triin Kordemets

Triin Kordemets Ghanas

Endist Baltika naisteriiete disainerit ning Montoni 2014. aasta rannariiete kollektsiooni loojat Triin Kordemetsa motiveers Ghanas vabatahtlikutööd tegema võimalus erialaselt uute väljundite leidmiseks, soov panustada heategevusse ning võimalus laiendada silmaringi. Triinu peamiseks eesmärgiks Ghanas on arendada välja korvikollektsioonid Eesti turu jaoks ning selle turundamisega seotud ülesanded. Triin oli Ghanas oktoober-detsember 2014.

Kadi Epler

Kadi Epler Ugandas

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse psühholoog Kadi Epler viibis 6 kuud Ugandas Kampala lähistel asuvasse Bluesky erivajadustega laste koolis, kus tema ülesandeks oli toetada noori loodavas tootmisüksuses ning haridusprogrammis.

 

 

Liina Saaremäe

Liina Saaremäe Ghanas

Laagri kooli põhikooliõpetajat ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskuse õppemetoodika konkursi „Tipptund“ 2014 võitjat Liina Saaremäed motiveeris Ghanasse minema soov panustada ühiskonda laiemalt ning samas areneda ise professionaalses plaanis. Liina ülesandeks Ghanas Kongo külas on õpetajatele täiendkoolituste korraldamine, Mondo toetusprogrammis olevate laste kirja- ja lugemisoskuse arendamine ning sõpruskoolide projekti arendamine.

Desktop8

Viktoria Kroitor Erm, Jaan Raul Ojastu ja Krister Õun Keenias

Kaire Papp Keenias

Eesti-Rootsi kaubanduskoja projektijuht ning Eesti Kurtide Liidu viipekeelse tõlke koordinaator Kaire Papp unistas Keeniasse minekust 5 aastat. Samuti unistas ta sellest, et Eesti kurtidel noortel oleks võimalus vabatahtlikutööks Aafrikas. Kaire võttis kätte ja kirjutas eduka projekti ning on nüüd kolme EVS vabatahtliku viipekeeletõlgiks Keenias, Shianda külas juuni-september 2014.

Silver Puvi

Silver Püvi Ghanas

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli IT valdkonna juhtõpetaja, Arvuti Traumapunkt OÜ arendusjuht, avatud lähtekoodiga ja vaba tarkvara liidu asutaja ja juhatuse liige ning Eesti informaatikaõpetajate seltsi asutaja Silver Püvi lähetati Ghanasse Kongo külasse kaheks nädalaks, kus tema ülesandeks oli mõõta internetiühenduse kiirust Kongo küla koolides, hinnata koolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia olukorda ning leida lahendusi esilekerkinud probleemidele.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Katriin Pannal Ghanas

Katriin Pannal on Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala lõpetaja, kellel on 3-aastane töökogemus Tallinna Noorsootöökeskuse noorsootöötajana.
Katriin lähetatakse kolmeks kuuks Kumasi linna Ghanasse, kus ta töötab Young People We Care organisatsiooni juures noorsootöötajana. Katriini peamisteks tööülesanneteks on organisatsiooni käimasolevate projektide elluviimise toetamine ning inglise keele õpetamine kohalikes koolides
Mart ja Anu

Anu Joon ja Mart Kuurme Ghanas

Ääsmäe põhikooli õppealajuhataja ja inglise keele õpetaja, üle 20-aastase õpetajakogemusega Anu Joon töötab vabatahtlikuna Ghanas 2013. aasta lõpus 4 kuud. Anu ülesandeks on tegeleda koolitoetust saavate laste andmebaasi uuendamise ning õpetajakoolitustega. Oktoobri keskel järgneb talle Mart Kuurme – väga kogenud Kohila Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja, kes viib Ghana lastele oma teadmisi, oskusi ning teleskoobi ja rohelise laseri, et üheskoos novembri alguses tulevat täielikku päiesevarjutust jälgida.

aliine & deby-002

Aliine Lotman Ugandas

Aliine on värskelt antropoloogia kraadi omandanud aktiivne noor naine ja kirglik toiduvaldkonna huviline, kes on teavitanud Eesti noori arengumaadesse puutuvatel teemadel ning omab lisaks veel ka põgusat Lõuna-Aafrikas elamise kogemust. Aliine sõitis Ugandasse 2013. aasta aprillis, et juhtida Pop Up kohvikut, mis pakub esmast töökogemust erivajadustega noortele.

 

Karin Luts ja Janika Tamm Keenias

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rühmajuhataja Karin Luts ning Wefoco (Keenia) ja MTÜ Mondo vahelise koostöö algataja Janika Tamm olid vabatahtlikena Shianda külas, Keenias 2012. aasta lõpus neli kuud. Karin koolitas kolme erineva tasemega gruppi naisi õmblemiskoolitusel ja juhendas lastele koolivormide õmblemist ning Janika tegeles eestlaste poolt toetatavate laste andmebaasi uuendamise, toetajatele lastest videode ja fotode tegemise ning sõpruskoolide projektiga. 2013. aasta oktoobris jätkab tööd Shiandas ja sama blogi kirjutamist põllumajandusettevõtte juht Kaie Laaneväli, kes läheb Keeniasse vabatahtlikuks neljaks kuuks, et koolitada naistegruppe ettevõtlusvallas.

Diana Tamm Põhja-Ghanas

Septembrist 2012 kuni jaanuarini 2013 oli Diana Tamm vabatahtlik Kongo külas Põhja-Ghanas. Kongo külas käib eestlaste toel koolis 130 last ning Diana töö nende nelja kuu jooksul oli vaadata, et MTÜ Mondo toetus lasteni jõuaks ja et neil läheks koolis hästi. Diana toetas ka Euroopa-Aafrika sõpruskoolide programmi, mille raames mitmel Eesti koolil Kongo külas oma sõpruskool on. Lisaks uuris ta kohalike naiste ettevõtlusvõimalusi – kuidas nende valmistatud sheavõid ja imeilusaid korve Eestis turustada.

Siisi Saetalu Ugandas

2012 a märtsi lõpus vahetas Siisi Saetalu karge Tallinna Uganda pealinna Kampala vastu. Siisi sõitsis üheksaks kuuks Kampalasse, et viia ellu plaan, mida mõned kutsusid “Siisi mission impossible”-ks: käivitada Kampalas väike kohvik, mis pakub esmast töökogemust erivajadustega noortele.

Janeli Virnas Põhja-Ghanas

Janeli Virnas oli 2012. aasta alguses vabatahtlik neli kuud Kongo külas, Põhja-Ghanas. Projekt “Letters from the World” sai teoks programmi “Euroopa Noored” Euroopa vabatahtlik teenistus rahastusel.

 

Irita Raismaa Ghanas

Irita Raismaa oli Ghanas Kongo külas GLEN-vabatahtlikuna 2010. aastal ja naasis sinna paariks kuuks järgnevalgi aastal. GLEN-vabatahtlikuna keskendus ta maailmaharidusele ja teavitustööle, ent koostöös Mondoga tegeles ka 130 lapse hariduse toetusskeemiga, oli abiks lesknaiste koolituste juures, õpetas koolilapsi, alustas sõpruskoolide projektiga ja keskendus õpikeskkonna parandamisele. Irita on kirjutanud ka maailmaharidusliku fotomapi “Külla Kongo külla” ja toimetanud keskkooliõpiku “Globaliseeruv maailm”.

 

Mweb