21.12.22

15 sülearvutit Ukraina õpetajatele

E-riigi Akadeemia ehk eGA annetuskampaania kogus vahendeid 15 sülearvuti ostmiseks Ukraina õpetajatele, et lapsed saaksid jätkata õpinguid, isegi kui nende koolihoone sõjas hävis. Mondo toimetas arvutid Tšernihivi regiooni õpetajatele, kes kasutavad neid kaugõppe läbiviimiseks.

Mondo õpetajatele suunatud digipädevuste programm Ukrainas on juba kaasanud rohkem kui sada õpetajat neljast Ukraina piirkonnast (Luhansk, Lviv, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk) ja kümnest koolist. Uusi oskusi saavad haridustöötajad rakendada õppeprotsessi käigus: kasutada erinevaid tarkvaraprogramme ja veebiplatvorme tundide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, sealhulgas distantsõppeks, mis on Ukraina praeguses olukorras laial kasutuses. Õpetajate jaoks on see programm võimaluseks mitte ainult parandada oma oskusi vaid saada ka tuge kogenud koolitajatelt.

Kahjuks puuduvad koolides varustatud arvutiklassid (või need olid, kuid hävisid lahingutegevuses) ja vajalikud seadmed, nagu printerid, skännerid, interaktiivsed tahvlid, projektorid. Olukord on halvenenud sõja tõttu, sest paljud õpetajad ja õpilased on sunnitud oma kodudest lahkuma või on koolimajad hävinud. Praegu toimub suurem osa haridusprotsessist distantsilt. Näiteks Luhanski oblasti koolid on läinud täielikult üle veebipõhisele formaadile, sest oblast on okupeeritud või koolimajad täielikult hävinud. Samuti on distantsõppele ülemineku põhjuseks julgeolekukaalutlused ning soojuse ja elektri puudumine. Siiski pingutavad koolid, et uues reaalsuses toime tulla ja paljud koolid töötavad kombineeritud formaadis – näiteks on õpetajad koolimajades kohal, et valmistada ette või anda veebipõhiseid tunde.

Jätkame õpetajatele digipädevuste koolituste pakkumist Ukrainas. Lähiajal toimub koolitus Tšernihivi piirkonna koolis, mis on lahingutegevuses kannatada saanud. eGA annetuse eest on juba soetatud 15 sülearvutit, mis on Ukraina poole teel.

Fotol digipädevuste koolituse läinud Dinpropetrovski oblasti kooli õpetajad.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI