27.05.10

Eesti saatis Afganistanis toimunud esmaabikoolituse läbinute jaoks teele esmaabipakid

Välisministeeriumi rahastatud arengukoostööprojekti raames saatis MTÜ Mondo koostöös Eesti Kaitseväega Afganistani 1500 esmaabipakki, mis on mõeldud Helmandi provintsis toimunud esmaabikoolituse läbinutele. Esmaabipakkide saatmine on osa arengukoostööprojektist, mille eesmärk on käivitada täiskasvanute esmaabikoolitus Helmandi provintsis. Välisminister Urmas Paeti sõnul jaotatakse esmaabipakid Helmandi provintsi naistele tasuta pärast esmaabi kursuse läbimist. „Esmaabipakk sisaldab esmaabivahendeid kodusesse majapidamisse. Sinna kuuluvad näiteks sidumismaterjal ning haavade sulgemise ja puhastamise vahendid,“ selgitas Paet. Välisminister Urmas Paeti sõnul on tähtis pöörata tähelepanu kohalike elanike suutlikkusele iseenda ja oma pere tervise eest hoolitseda. „Mitmeid arenguriikides väga levinud tervisehädasid on võimalik leevendada või sootuks ära hoida meile nii elementaarsete harjumustega nagu kätepesu või haava puhastamine,“ ütles Paet. „Eelkõige naistele mõeldud esmaabialase koolitusvõrgustiku rajamine aitab tõsta elanikkonna tervishoiualast teadlikkust ning kaasata naisi ühtlasi rohkem ka ühiskondlikku ellu,“ lisas ta. Helmandis töötava Eesti tervishoiueksperdi Anu Raisma sõnul on tänaseks saanud selle projekti  raames väljaõppe esimesed ämmaemandad, kes Lashkar Gah´ linnas asuvas naiste huvikeskuses õpetavad esmaabi andmist. „Huvi esmaabi kursuste vastu on olnud suur, sest olukorras, kus arstiabi on raske saada, on teadlikkus esmaabist ja reaalsed oskused väga olulised,“ ütles Raisma. „Lisaks sellele, et koolituse edukalt läbinutele jagatakse spetsiaalselt kodudesse mõeldud esmaabipakid, saavad osalejad ka puštukeelsed esmaabiõpikud,“ sõnas Raisma. Kaheaastase koolitusprojekti eesmärk on Eesti tervishoiueksperdi Anu Raisma abiga leida kohalike naisorganisatsioonide ja naisarstide hulgast projekti elluviijad, korraldada koolitajate koolitus ning käivitada kursused. „Soovisime esmaabikoolitustega tervishoiuasutustes ja naiskoolituskeskustes luua võrgustiku, kus kohalikud naised omandatud teadmised teistele edasi annavad,“ selgitas Raisma. „Kohalikele elanikele on oluline nii teadlikkus esmaabist kui ka oskused esmaabi andmisel. Samuti annab projekt võimaluse provintsi elanike tervise ja elutingimuste parendamiseks ning esmaabialaste teadmiste levikuks kogukondadesse, kus juurdepääs meditsiiniabile on peaaegu olematu,“ ütles Raisma. Koolitusprojekti kogumaksumus on 2 246 580 krooni. Afganistan kuulub Eesti arengukoostöö prioriteetsete partnerriikide hulka ning tervishoiuvaldkonna arendamine seal on meie tegevustes kesksel kohal. Alates 2008. aasta märtsist töötab Helmandi provintsis Lashkar Gah´ linnas Eesti meditsiiniekspert, kes viib ellu Eesti arengukoostöö tervishoiuprojekte Afganistanis kohapeal ning nõustab Ühendkuningriigi ülesehitusmeeskonna juhtkonda ja Helmandi provintsivalitsust tervishoiusüsteemi arendamisel. Afganistan on üks maailma vaesemaid riike. Suur osa riigi elanikkonnast elab täielikus vaesuses, eriti naised ja lapsed. Ligi 70% inimestest on kirjaoskamatud ning 46%-l Afganistani lastest puudub juurdepääs haridusele. Lisainfot Eesti panusest Afganistani ülesehitusse: http://www.vm.ee/est/kat_676/9531.html Lisainfot projekti teostamisest MTÜ Mondo kodulehel: https://mondo.org.ee/www/?page_id=23

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo taastas Ukrainas kaks koolimaja

01.12.23

Lisaks koolimajade taastamisele Mõkolaivis ja Zaporižžja oblastis osalesid mõlema kooli õpetajad koolitustel vaimse tervise toetamise ja digiõppe teemadel.  Sõda on andnud tõsiseid lööke haridusele Ukrainas – 2022 aasta lõpu seisuga on pommitamised kahjustanud 2619 haridusasutust, millest 406 on täielikult hävitatud. Lisaks sellele alustas 2022. aasta septembris vaid kolmandik Ukraina koolidest kontaktõpet, kuna riigi sõjaaja seaduste
LOE EDASI
VAATA KÕIKI