21.10.23

Humanitaarabile tuleb tagada turvaline ligipääs Gaza sektorisse

Sõdades jäävad alati kaotajaks lihtsad inimesed, eelkõige need, kes elavad oma elu rindejoone lähedal. Hamasi terrorirünnakud ja Iisraeli armee rünnakud on põhjustanud kirjeldamatuid kannatusi just tsiviilisikutele.

Mondo on humanitaarabi organisatsioon ja juhindub oma töös humanitaarabi aluspõhimõtetest mis on kinnitatud ÜRO Peaassamblee resolutsioonidega 46/182 ja 58/114. Nendeks on inimlikkus, erapooletus, sõltumatus, universaalsus ja neutraalsus. Mondo ei oma ega võta (päeva)poliitilisi seisukohti, vaid keskendub oma töö raamistikus humanitaarabi küsimustele. Mondo, põhinedes oma tegevuses rahvusvahelisel õigusel ja ÜRO raamistikul, tunnustab Iisraeli suveräänse riigina ning soovib selle kestmist. Mondo töötajad on isiklike seisukohtade esitamisel oma sõnas vabad vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele.

Eesmärgistatud ning tahtlik vägivald tsiviilisikute ja -taristu vastu on sõjakuritegu. See tuleb üheselt hukka mõista. 

Gaza on 365 ruutkilomeetri suurune maa-ala, kus elab ca 2,2 miljonit inimest. Neist ligi pooled on nooremad kui 18. Rahvastiku tihedus on 8000 inimest ruutkilomeetri kohta, mis on suurem kui näiteks Londonis või New Yorgis. 9. oktoobril teatas Iisraeli valitsus, et kehtestab Gazale täieliku blokaadi, jättes inimesed sektoris ilma eluks vajalikust veest, elektrist ja toiduabist. See on tugevas vastuolus igasuguste  humanitaarpõhimõtetega – Genfi konventsiooni kohaselt peab tsiviilisikuid säästma ka sõjas, see tähendab ka eluks vajalike teenuste ning joogivee ja toidu kättesaadavust.

Kui riigistruktuurid/omavalitsus ei ole võimeline tsiviilelanikele eluks vajalikku pakkuma, tuleb seda teha humanitaarabi sektoril. ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonil (UNRWA) on andmed ligi 500 000 inimesest Gazas, kellel puudub täna ligipääs esmavajalikule – toidule ja joogiveele. Niivõrd väikesel maa-alal, kust suletud piiripunktide tõttu puudub väljapääs, on üle miljoni inimese sunnitud sisepagulusse.

Humanitaarabi konvoidele tuleb tagada turvaline ligipääs, et blokaadi all kannatavad tsiviilisikud saaksid eluks vajalikku tuge ja abi.

MTÜ Mondo mõistab üheselt hukka igasuguse vägivalla ja humanitaarabi Gazasse jõudmise piiramise.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo taastas Ukrainas kaks koolimaja

01.12.23

Lisaks koolimajade taastamisele Mõkolaivis ja Zaporižžja oblastis osalesid mõlema kooli õpetajad koolitustel vaimse tervise toetamise ja digiõppe teemadel.  Sõda on andnud tõsiseid lööke haridusele Ukrainas – 2022 aasta lõpu seisuga on pommitamised kahjustanud 2619 haridusasutust, millest 406 on täielikult hävitatud. Lisaks sellele alustas 2022. aasta septembris vaid kolmandik Ukraina koolidest kontaktõpet, kuna riigi sõjaaja seaduste
LOE EDASI
VAATA KÕIKI