31.05.18

Iga hariduse saanud laps on samm paremasse tulevikku

Tekst: Triinu Ossinovski

Ülemisel fotol: Eeskujulikud Birma õpilased Sai Zai Pha ja Nung Swe Gar

Sai Too läheb 9. klassi ja tema kodu asub Koung Nu külas, Nang Seng Noon on aga pärit Koung Youmi külast ning tema alustab juuni alguses õpinguid 8. klassis. Nende kodukülad on 100-300 elanikuga pisikesed mägikülad Põhja-Shani aladel, kus peamiseks sissetulekuallikaks on erinevate põllusaaduste kasvatamine. Külad on väikesed ja asuvad raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu viib vaid kitsas kruusatud tee ning vihmaperioodid lõikavad kohati sideme muu maailmaga läbi, sest teed ei ole jalgsi, ratta või rolleriga läbitavad. Kui, siis ehk vaid mõne hobujõulise maasturiga, mida aga selle kandi metsad ja mäed naljalt näinud ei ole.

 

Birmablogi-teemägikülla

Tüüpiline külatee Birmas

Sai Too ja Koung Nu on aga õnnelikud lapsed. Vähesed väljavalitud, kes on oma taibukuse ja suure õppimissooviga silma jäänud ning saanud võimaluse jätkata õpinguid ka pärast algkooli läbimist kodukülades. Täpsemalt kuuluvad nemad koos kolme teise lapsega Mondo toetuslaste hulka, kel on  privileeg käia Namlani linnakeses asuvas põhikoolis. Privileeg, kuna põhi- ja keskharidus on tänaseni suuremale osale selle kandi lastest kättesaamatu. Seda mitmel põhjusel. Peamiselt aga võib need taandada perede vaesuse, vanemate generatsioonide traditsioonilise eluviisi soosingu ning infrastruktuuri puudumisele. Nii siis ongi lugu selline, et kui algaridust saavad ca 75-90% šani lastest (olenevalt piirkonnast), kellest lõpetab vaid ca 40% algharidusegi, siis neist vaid 15-20% lähevad edasi õppima põhi- ja keskkooli.

Birmablogi-toetuslapsed vanematega Mondo

Tarkusefondi toetuslapsed koos vanematega

Mondo on heade Eesti annetajate toel läbi Tarkusefondi tänaseks juba kaks kooliaastat toetanud viit šani last põhi- ja keskhariduse omandamisel. Pakume igale lapsele stipendiumi, mis katab kõik nende elamiskulud kogu aastaks õpilaskodus Namlani linnakeses, mis on ehitatud ja juhitud Mondo hea partneri Sai Naw Khami ning tema organisatsiooni CRED (Center for Rural Education and Development) poolt. Kõik toetuslapsed tulevad väiksematest küladest ning igapäevane kooli ja kodu vahet liikumine on vahemaade, vihmaperioodide, puuva transpordiühenduse ja turvalisuse tõttu võimatu. See tähendabki, et ainus võimalus on elada spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud õpilaskodus, kus peale nende elab veel ligi 70 õpilast ümberkaudsetest mägiküladest.

Birmablogi uus õpilaskodu Mondo

Äsja valminud uus õpilaskodu

2018. aasta juunist, mil Birmas algab uus kooliaasta, on Mondol plaanis toetada lisaks veel nelja tublit ja silmapaistvat, kuid materiaalselt vähekindlustatud last. Tarkusefondi toel saavad nad asuda õppima Namlani keskkooli ning elada õpilaskodus. Kokku hakkab seega Birmas Mondo toel põhi- ja keskharidust omandama üheksa last.

Kes aga kahtleb, kas hariduse pakkumine suurel määral siiani traditsioonilist eluviisi viljelevatele šani lastele on vajalik ja ka nende huvides, siis sellele on hea vastuse andnud kogu projekti süda ja mootor Sai Naw Kham. Ta rõhutab igal sammul, et targem rahvas suudab keerata põllumajanduses uue lehekülje, võtta kasutusele kaasaegseid põlluharimise viise ning selle kõige juures kaitsta Shani osariigi imelist loodust. Ning mis kõige olulisem, oskab ka ehitada sildasid enamusrahvuse bamaritega, kelle suhtes valitseb pika kodusõja tõttu suur usaldamatus, mõistmatus. Sellisest olukorrast aitab Sai Naw Khami hinnangul välja vaid haridus ja haritus. Ta lisab rõõmsa enesekindlusega, et isegi kui raha napib ja kõigile lastele ei ole võimalik head haridust (või üldse mingitki haridust) pakkuda, siis õpilane õpilase haaval positiivsed muutused ühiskonnas siiski toimuvad ja kui ka sõda või mõni muu ootamatus peaks šanidelt taas kõik võtma, siis haridus ju jääb!

Birma-blogi-5toetuslast

CREDi juht Sai Naw Kham koos toetuslastega

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

19.06.24

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest.  ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui
LOE EDASI
VAATA KÕIKI