05.05.17

Kas Eesti kool kasvatab maailmakodanikke?

Täna kell 12–17.00 toimub Telliskivi Loomelinnakus MTÜ Mondo haridusseminar, kus OECD analüütik tutvutab uut PISA uuringut, mis mõõdab õpilaste globaalset kirjaoskust. Seminaril tutvustatakse ka värsket Eesti haridusuuringut ja Soome uut lähenemist õppekavale ning arutatakse, kui kaugel on Eesti haridussüsteem vastutustundlike maailmakodanike harimisel.

Täna Telliskivi Loomelinnakus toimuv seminar “Kvaliteetne haridus – kestlik maailm?” tutvustab MTÜ Mondo poolt tellitud uuringut “Eesti koolijuhtide arusaamad ja hinnangud väärtuskasvatusele ning maailmaharidusele”. Lisaks on võimalik Soome õppekavaarenduse endise juhi Irmeli Halineni käest kuulda täpsemalt Soome uuest õppekavast, kus on väidetavalt kaotatud eraldiseisvad õppeained ja nõutakse suuremat õpetajatevahelist koostööd õppekava rakendamisel.

Seminari raskuskeskmeks on OECD analüütiku Lars Barteiti 2018. aasta PISA testi tutvustus – nimelt hakatakse sellega mõõtma õpilaste globaalset kompetentsust ehk globaalset kirjaoskust. Selle all mõeldakse muuhulgas analüütilist ja kriitilist mõtlemist, oskust teha koostööd, empaatiavõimet ja paindlikkust, arusaama globaalsetest teemadest, kultuuride tundmist ja mõistmist, inimõiguste ja kultuuride mitmekesisuse väärtustamist ning avatust ja vastutustunnet.

„MTÜ Mondo on tegelenud maailmaharidusega viimased kümme aastat ning kindlasti on näha selle aja jooksul õpetajate ja koolijuhtide huvi kasvu globaalsete teemade vastu, samuti nende võimaluste vastu, mida Mondo saab selles osas koolidele pakkuda, olgu selleks siis sõpruskoolid Aafrikas ja Aasias või dokumentaalfilmid, mis globaalseid teemasid avavad,” ütles MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse juhataja Johanna Helin. “Samas tõi värske haridusuuring esile ka puuduseid – näiteks õpetajakoolituse ning õpetajate vahelise koostöö osas on palju veel teha,” lisas ta. Uuringus osales kokku 125 Eesti koolijuhti, kes hindasid, kui hästi kestliku arengu, inimõiguste ja mitmekultuurilisuse teemad on Eesti koolides esindatud.

Eesti riiklikus õppekavas ei ole otseselt sees ei maailmakodanikuhariduse ega maailmahariduse mõistet, kuid üldpädevuste seas oleva “sotsiaalse ja kodanikupädevuse” kujunemisel on globaalprobleemide mõistmisel oma roll. Eestis on levinud jätkusuutlikku arengut toetava hariduse ja inimõiguste hariduse kontseptsioonid, mis on maailmakodanikuharidusega tihedalt seotud. Maailmakodanikuhariduse juurutamise eest Eesti haridusmaastikul kostavad suuresti haridusvaldkonnas tegutsevad MTÜd.

MTÜ Mondo on sõltumatu Eesti organisatsioon, mis on tegelenud maailmaharidusega pea 10 aastat. Seminar “Kvaliteetne haridus – kestlik maailm?” toimub projekti “Arengukoostöö teadlikkuse tõstmine noorte ja arvamusliidrite hulgas” raames, mida rahastab Eesti Välisministeerium.
VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo digipädevuste programmis osales 12 Ukraina kooli

17.03.23

Mondo on toetanud haridust Ukrainas juba aastaid. Ühe tegevusena lõime koos Ukraina haridusekspertidega digipädevuse õppekava kohalikele haridustöötajatele, et tõsta Luhanski oblasti õpetajate ja koolijuhtide digipädevusi. Töötasime kohaliku partneriga Vostok SOS Luhanski oblasti haridusvõrgustikuga, milles osales 40 kooli – veerand kõikidest piirkonna koolidest. Täieulatusliku sõja tõttu pidid koolid ja õpetajad aga piirkonnast põgenema. Kohandasime loodud õppekava
LOE EDASI
VAATA KÕIKI