03.06.21

Mondo kutsub külla: pandeemia mõju haridusele

Mondo kutsub külla mõtteid vahetama teemal  “Pandeemia mõju haridusele Mondo toetatud kogukondades maailmas”. Kohtumipaik Fotografiska sisehoov, 8. juuni kell 18. 

Üleilmne Covid-19 pandeemia on mõjutanud meie õppimise ja kooliskäimise kogemust kardinaalselt. Nii Eestis, kui ka mujal maailmas. Enamikes Mondo toetatud kogukondades peatas pandeemia õppetöö täielikult ning mõnes kohas pole see jätkunud siiani, kuna puudub ligipääs digivahenditele ja -oskustele. Pandeemia olukorras on katsetatud loovalt distantsõppe võimalusi ning hinnatakse kõrgelt digioskuste tähtsust ning interneti ja sotsiaalmeedia võimalusi. 

Arutelud toimuvad vestlusringides järgmistel teemadel:

“Milleks pagulasnoortele digioskused? Etioopia näitel.” 

Etioopias viibib  800 000 pagulast, kellest suurem osa elab üsna eraldatud piirkondades pagulaslaagrites. Laagrites on reeglina halb telefonilevi ning kehv ja kohati olematu internetilevi, mida ei toeta ka riigi üldine poliitika ning ainsa (riigile kuuluva) telekommunikatsioonifirma monopol. Samal ajal, kui enamus pagulaslaagrites elavaid noori pole kordagi elus arvutit isegi puudutanud ning nutitelefoni vaid loetud korrad elus, sõltuvad nad omandatud digitaalsest kirjaoskusest aina enam. 

Mondo Keenia suuna juht Janika Tamm külastas selle aasta veebruaris Etioopia pagulaslaagreid ning räägib seal nähtust ja kogetust.  

“Covid-19 pandeemia mõju Mondo toetusprogrammi lastele”

Eesti era-annetajate toel käib Mondo partnerriikides igal aastal koolis üle 450 lapse. Lisaks toetab Mondo koole Ukrainast Afganistanini. Mida teevad maapiirkondade koolilapsed, kes jäid pikkadeks kuudeks koju, kui Covid-19 tõttu suleti koolid Ugandas, Keenias, Ghanas? Kas olukorras, kus puuduvad digilahendused distantsõppeks jääb koolitee hoopis pooleli? Kuidas õpivad tüdrukud järjest suureneva Talibani mõju all olevas Afganistanis ja vähemusrahva lapsed sõjalise riigipöörde läbi teinud Myanmaris? 

Viimase aasta poliitiliste sündmuste ja Covid-19 pandeemia mõjust Mondo toetusprogrammi lastele räägib Mondo toetusprogrammi juht Riina Kuusik-Rajasaar. 

“Kuidas toetab digilahenduste kasutamist hariduses Mondo loodud arvutiklass Kongo külas Ghanas?” 

Mondo alustas Ghana Kongo külla arvutiklassi loomist jube enne üleilmse pandeemia algust. Arvutiklass on avatud kogu piirkonna koolide õpilastele ja õpetajatele, kes muidu õpivad arvuti kasutamist tahvli ja kriidiga ning harjutavad hiire tööd kiviga. Kuidas on mõjutanud pandeemia Kongo küla arvutiklassi tähtsust piirkonna hariduses? Kuidas hinnati arvutioskuse olulisust Kongo külas enne pandeemiat ja nüüd? 

Ghana Kongo küla arvutiklassist räägib Mondo vabatahtlik Janek Samberg, kes käivitas Mondo arvutiklassi tööd Kongos enne pandeemiat ning jätkas oma tööd Kongos paariks kuuks ka 2021. aasta alguses. 

“Covid-19 pandeemia mõju haridusele Liibanonis” 

Liibanoni haridussüsteem pole suutnud pagulaskriisi algusest katta mitte rohkem kui poolte laste vajadused haridusele. COVID-19 pandeemia tõttu on olukord keerulisemaks läinud ja laste haridusteekonna katkemine on suure tõenäosusega tegelikkuseks saamas. Kuidas on Mondo partnerid üritanud sellega toime tulla? Milliseid lahendusi on võimalik leida?

Liibanoni olukorrast räägib hiljuti riiki  külastanud Mondo Lähis-Ida humanitaarabiekspert Kristi Ockba.

Üritus toimub eesti keeles ja on avatud kõikidele huvilistele, pakume suupisteid.

Ürituse toimumist toetavad Anna Lindh Foundation ja EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

19.06.24

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest.  ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui
LOE EDASI
VAATA KÕIKI