PROJEKTID

jätkuprojekt naiste ja tüdrukute tervisehariduse edendamiseks Põhja- ja Ida Afganistanis

Projekti kestus: Jaanuar 2019 – märts 2020

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti sihtgrupid:

1) Jawzjani provintsi 30 ämmaemanda õppejõudu ja kooli lõpetanud praktiseerivat ämmaemandat, kes osalevad e-õppe täienduskoolitusel;

2) Sheberganis asuv ainuke haigla, mis saavad projekti raames soetatud õppevahendeid ja -tarvikuid;

3) 600-800 kohalikku koolitüdrukut vanuses 7-12 aastat, kes saavad tervisekasvatuse loenguid projekti raames koolitatud ämmaemandate poolt;

4) Terviseteemalisi saateid kuulavad kohalikud elanikud sh naised (hinnanguliselt 5000 inimest nädalas), kes kuulavad kohalikke raadiokanaleid Ghazal, Sharayesh, Mili;

5) Terviseteadlikkuse kampaanias osalevad 1000-2000 kohalikku inimest kolmes Jawzjani piirkonnas;

6) Fatima Zahra tüdrukutekooli 10 naisõpetajat ja 275 õpilast – sõjaohvrite või sisepõgenike perekondadest pärit tüdrukud ja lapstööohvrid;

 

Projekti kirjeldus:

Projekt jätkab Mondo haridusalast arengukoostööd Põhja-ja Ida-Afganistanis naiste tervise edendamise eesmärgil. Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga täiendame meditsiinikoolide õppekava ja õppevahendeid, koolitame e-õppes ämmaemandaid, kes omakorda pakuvad tervisekasvatust tüdrukute koolides ja tõstavad terviseteadlikkust kohaliku elanikkonna seas Jawzjani provintsi erinevates piirkondades. Koostöö jätkub Afganistani Ämmaemandate Ühinguga, et viia kohalikud õppekavad vastavusse riikliku kogukonnapõhise ämmaemanduse hariduse programmiga. Nangarhari provintsis jätkame kohaliku partneri abil Fatima Zahra koolis hariduse toetamist tagasipöörduvate sõjapõgenike lastele.

 

Projektijuht:

Riina Kuusik-Rajasaar

riina@mondo.org.ee

+37256983050

Afganistani ämmaemandate täiendõppekoolituse lõputseremoonia 2019.