PROJEKTID

1PLANET4ALL

Projekti kestus: veebruar 2020 – jaanuar 2023

Rahastajad: Euroopa Komisjon, Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest. 

Juhtpartner: People in Need (Tšehhi)

Partnerid: MTÜ Mondo (Eesti), Foundation Center for Citizenship Education (Poola), Concern Worldwide LBG (Iirimaa), ACTED (Prantsusmaa), Cesvi Fondazione ONLUS (Itaalia), People in Need (Slovakkia), Deutsche Welthungerhilfe e.V. (Saksamaa), VIDA (Portugal), Sudwind (Austria), Fundacion Ayuda en Accion (Hispaania), Convergences (Prantsusmaa), PUNTO-SUD (Itaalia), 11.11.11 (Belgia)

Projekt „1Planet4All“ on kliimamuutuste alane teavitusprojekt, mille eesmärk on tõsta noorte seas teadlikkust kliimamuutustest kui üleilmsest ohust kestliku arengu eesmärkide saavutamisele ning inspireerida neid tegutsema turvaliste, kaasavate ja kliimanutikate kogukondade nimel. 

 

Projekti viiakse ellu 12 Euroopa riigis. Projekti peamine sihtrühm on 15-35-aastased noored, sealjuures noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad. 

 

Noorte kliimamuutuste alase teadlikkuse tõstmiseks Eestis:

* viime ellu sotsiaalmeedia kampaania ja kliimamuutuste alased teavitusüritused festivalide jm avalike sündmuste raames

* töötame välja kliimamuutuste  ja keskkonna teemalisi õppematerjale ning koolitame haridustöötajaid

* kaasame Eesti ja Mondo sihtriikide koole kliimamuutuste teemalisse ühistegevusse 

* levitame dokumentaalfilme, näituseid ja muid teavitusmaterjale

* kaasame ajakirjanikke ja dokumentaliste õppereisidele

* toetame noorte algatatud kliimamuutuste teemalisi väikeprojekte

* teeme koostööd keskkonnaorganisatsioonide, keskkonnahariduse edendajate ja noorte keskkonnaaktivistidega 

 

Projekti tulemusena soovime, et vähemalt 8,5 miljoni Euroopa noore teadlikkus kliimamuutuste üleilmsest mõjust on tõusnud, sh arusaam selle mõjust rändele, ning vajadusest kiire tegutsemise järele nii üksikisiku kui ka ühiskonna tasandil. Projekti lõpuks on ligi 150 000 noort liidrit 12 liikmesriigis inspireeritud, koolitatud ja oskustega varustatud, et olla muutuste loojad ning võidelda kliimamuutustega nii igapäevaelu valikute kui ka struktuursete muutuste esilekutsumise kaudu. 

 

Vt ka Mondo kliimamuutuste teemalist alalehte mondo.org.ee/kliima

 

Projekti Eesti koordinaator:

Diana Tamm,

diana@mondo.org.ee,

55 672 714

 

Kampaania ja kommunikatsioon:

Ave-Marleen Rei,

ave@mondo.org.ee,

53 585 343

 

Haridustegevused Eestis:

Mari Jõgiste,

mari.jogiste@mondo.org.ee,

5557 5587

Euroopa Komisjon
Eesti arengukoostöö