PROJEKTID

Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse

Projekt “Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös II”
jätkab Eesti erialaspetsialistide lähetusi Mondo arengukoostöö partnerite juurde Birmasse, Ghanasse, Keeniasse ja Ugandasse, et kindlustada käimasolevate tegevuste jätkusuutlikkus.

Keskendume hariduse ja tervishoiu valdkonnale. Projekt baseerub otseselt Mondo arengukoostöö tegevuskaval ja eelneva projekti raames lähetatud vabatahtlike tagasisidel. Vabatahtlikud ekspertid panustavad Eestis lähetusjärgsesse teavitustöösse oma erialaringkondades, mille tulemusena suureneb avalikkuse huvi arengukoostöö vastu ja kasvab vabatahtlikkuse maine Eestis.