PROJEKTID

Vabatahtlikud Myanmari ja Ghanasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös

Projekti kestus: juuni 2019 – mai 2020
Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium
Sihtgrupp: MTÜ Mondo arengukoostöö partnerorganisatsioonid ning kogukonnad, lähetatavad vabatahtlikud eksperdid, Eesti üldsus

Projekt jätkab Eesti ekspertide lähetamist Mondo sihtriikidesse eesmärgiga pakkuda Ghanas naistele ja Birmas/Myanmaris noortele keskkoolihariduse lõpetajatele oskusi, mis parandaks nende konkurentsivõimet ja pakuks seeläbi stabiilsemat ja suuremat sissetulekut. Vabatahtliku hariduseksperdi ülesandeks Birmas on šani partnerorganisatsiooni juhitud haridusreformi toetamine läbi kakskeelse ja kaasaegse õpetajakoolituse loomise, mis ühtlasi suurendaks tööhõive võimalusi kohalikele noortele. Vabatahtliku disaineri ülesandeks Ghanas on kohalike naisteühistute konkurentsivõime toetamine, uute toodete arendamine ning olemasolevate toodete kvaliteedi parandamine. Projekt toetab Eesti ja sihtriikide vahelist koostööd haridus- ja sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas, pakub ainulaadset võimalust Eesti erialaringkondadele koostööks organisatsiooni tasandil ning jätkab Eesti avalikkuse teavitamisest arengukoostöö kasust sihtriigile ning heast Eesti mainest rahvusvahelisel areenil.

 

Projektijuht:

Riina Kuusik-Rajasaar

riina@mondo.org.ee

Eesti arengukoostöö