PROJEKTID

digipädevuste ja loomemajanduskoolitused slummi noortele Nairobis

Projekti kestvus: september 2021 – aprill 2023

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti sihtgrupp:  õpetajad ja õpetajakoolituse instruktorid ning haavatavatesse gruppidesse kuuluvad noored Keenias

 

Projekt pakub Nairobi Dandora slummi vähemate võimalustega noortele ligipääsu asjakohasele täiendõppele, et suurendada nende toimetulekuvõimalusi ja kaasatust ettevõtluses. Projektis rakendatakse Eestis välja arendatud digipädevuste programmi, mida kohandatakse konkreetsete sihtgrupi vajadustele ja oskustele. Koostöös kohaliku partneri Soome Kirikuabi FCA Keeniaga omandavad slummi noored 14 kuu jooksul digipädevusi, loomemajandusteadmisi ja tehnilisi oskusi, mille tulemusena kasvab nende võimekus osaleda Keenia digiettevõtluses ja tööturul.

Mondo kohalik partner käesolevas projektis on Soome Kirikuabi Keenia haru – FCA Kenya, kellega teeme koostööd küll esmakordselt, kuid FCA Uganda haruga oleme koostööd teinud eelnevates humanitaarabi ja käimasolevas arengukoostöö projektis.

FCA Keenia on välja arendanud loomemajanduskoolitused, mida pakutakse täiendkoolituse võimalusena slumminoortele ning Mondo poolt välja töötatud digikoolitus valmistab noored antud koolituseks ette. Selline kooslus sobitub hästi Mondo üldisesse digikoolituste strateegiasse, kus digikoolitust pakutakse valdavalt ka teisi täiendkoolitusi saavatele noortele, et digioskused toetaks nende omandatud praktilisi oskusi ning annaks neile edaspidi konkurentsieelise.

 

Projektijuhid:

Hanna-Marta Lunge

+ 254 759 827 059 (Keenia)

hanna@mondo.org.ee

 

Janika Tamm

janika@mondo.org.ee

Eesti Arengukoostöö Logo Mondo