PROJEKTID

Mondo digipädevuste programmi kasvatamine

Projekti kestus: juuni 2021 – juuni 2022

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti partnerid: YLDF, Tishreeni Ülikooli karjäärikeskus, CRE

Projekti põhieesmärk on MTÜ Mondo digipädevuste programmi laiendamine kolme partnerriiki – Jeemenisse, Süüriasse ja Myanmari.

MTÜ Mondo on alates 2019. aastast tegutsenud aktiivselt selle nimel, et pälvida esimese Eesti (ning kogu Baltimaade) organisatsioonina Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi (DG ECHO) partnerlusraamistiku sertifikaat. DG ECHO on Euroopa Liidu poolt pakutava humanitaarabi elluviimise peamine kehand. Mondo pälvis 2020. aasta lõpus nišipartneri sertifikaadi, mille raames on Mondot tunnustatud digipädevuste programmi pakkujana.

Mondo on valinud ECHO tegevuspiirkondi ning enda partnerriike silmas pidades välja järgnevad riigid ja partnerid, kuhu soovime tulevikus digipädevuste programmiga areneda: Jeemen – YLDF, Süüria –  Tishreeni Ülikooli karjäärikeskus ja Myanmar – CRED. Vastavate riikide partnerid tegutsevad hariduse valdkonnas ning peavad digilõhet väga akuutseks probleemiks, mille leevendamisse ja ennetamisse saaksime koos panustada.

Antud projekti näol on tegu edasiarendusega Mondo senistele digipädevustele keskendunud tegevustele Ida-Aafrikas, kohandades senist tegevust uutesse sihtriikidesse ja kogukondadele ning vastavaks COVID-19 pandeemia mõjudele ning keerulistes oludes elavatele kogukondadele.

 

Projektijuht

Humanitaarabi Mondo