PROJEKTID

digipädevuste tõstmine Ida-Aafrikas

Projekti  nimi: COVID-19 mõjude leevendamine hariduses: digipädevuste tõstmine Ida-Aafrikas

Projekti kestus: jaanuar 2021 – detsember 2022

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti sihtgrupp: õpetajad ja õpetajakoolituse instruktorid ning haavatavatesse gruppidesse kuuluvad naised ja noored Ida-Aafrikas

Projekt keskendub digipädevuste tõstmisele Ida-Aafrikas, et leevendada COVID-19 negatiivseid mõjusid haridussektorile ning haavatavate gruppide toimetulekule. Tegevused toimuvad Ugandas ja Keenias ning kasusaajate sihtgrupid jagunevad kaheks: õpetajad ja õpetajakoolituse instruktorid ning haavatavatesse gruppidesse kuuluvad naised ja noored. Digipädevamad kasusaajad on võimekamad e-lahenduste rakendamises, COVID-19 pandeemia kohta aktuaalse info leidmises ning tänu paremale e-teenuste (sh mobiilipõhised finantsteenused, täiendõppevõimalused jms) kasutamisoskusele paraneb hariduskvaliteet ning haavatavate gruppide toimetulekuvõimalused. Projektis rakendatakse Eestis välja arendatud digipädevuste programmi, mida kohandatakse konkreetsete sihtgruppide vajadustele ning COVID-19 kontekstile.

 

Partneritena on kaasatud Mondo senised projektipartnerid Soome Kirikuabi Uganda haru – FCA Uganda ning kogukonnaorganisatsioon Young African Refugees for Integral Development – YARID. Uue kohapealse partnerina lisandub Luterliku Maailmaliidu (Lutheran World Federation – LWF) Keenia haru. Samuti alustame esmakordselt projekti raames otsest koostööd ka Uganda riigisektoriga, toetades digipädevuste programmiga õpetajaharidust ning aidates korvata selle puudujääke IKT-suunalise võimekuse arendamisel, mis on distantsõppeperioodil eriti teravalt väljendunud. Lisaks on programmi kaasatud eKool, et tutvustada õpetajakoolituse instruktoritele e-lahenduste võimalusi ning Uganda IKT-sektori esindajaid, et soodustada innovatsiooni levikut ka programmis osalenute rohujuuretasandi ettevõtluses.

 

Lisainfo:

Projektijuht Siisi Saetalu

siisi@mondo.org.ee