PROJEKTID

Eesti Välisministeeriumi humanitaarabi eraldis Ukraina sisepõgenike ning konfliktiäärsete elanike toetuseks (30.03.2017)

Projekti kestus: aprill 2017 – detsember 2017
Rahastaja: Eesti Välisministeerium
Sihtgrupp: Ukraina sisepõgenikud ning konfliktiäärsed elanikud

Mondo töö Ida-Ukrainas keskendub sisepõgenikele ning konfliktiäärsetele elanikele. Eraldi pöörame tähelepanu ka erivajadustega inimeste, ebaseadusliku kinnipidamise ning piinamisohvrite abistamisele. Eriti viimane grupp on Mondo kohaliku partneri VostokSOSi fookuses juba mõnda aega, omatakse andmebaasi ning abistatakse neid olukorras, kus antud grupp jääb abiskeemidest tihtipeale välja. Plaanime jätkata koostööd raviasutustega, et võimalusel leida neile kõige vajalikumat aparatuuri ning vajadusel ka ravimeid. Jätkame ka ravimikomplektide viimist kontaktjooneäärsetesse asulatesse, kus puudub apteek või meditsiiniasutus. Alates sügisest 2016 toetame kriisipiirkonna koole õppevahendite ja IT-tehnikaga. 

 

TOETA UKRAINA SISEPÕGENIKKE

Humanitaarabi logo Mondo