PROJEKTID

haridus, digiõpe ja ettevõtlusoskused Süüria pagulastele

Projekti periood: juuni 2020 – august 2022

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti partnerid: Jordaania – Soome Kirikuabi ja Galaxy;  Liibanon – Lebanese Society for Educational and Social Development/Tahaddi hariduskeskus ja Development for People and Nature Association; Türgi – Small Projects Istanbul

Projekti eesmärgiks on parandada enam kui 1300 Süüria pagulase olukorda Jordaanias, Liibanonis ja Türgis pakkudes neile haridust ja psühhosotsiaalset tuge keskendudes eriti lastele, noortele ja naistele.
Meie partnerite abil saavad sõjapõgenikest noored minna tagasi kooli ja omandada IT oskusi (näiteks programmeerimine, tehisintellekt, veebiarendus) ning keeleoskusi, mis oluliselt parandab nende konkurentsivõimet tööturul. Naiste võimestamine toimub koolituste, ettevõtlustoetuste, naiste ühistu asutamise ja sotsiaalses ettevõtluses osalemise kaudu. See parandab naiste sissetulekut ja aitab COVID-19 järgses halvenenud majanduskeskkonnas toime tulla. Pered saavad terviklikku psühhosotsiaalset tuge sõjatraumadest paranemiseks. Digipädevuste programmi täiendatakse seoses COVID-19 eriolukorraga.
Projektijuht:
Kristi Ockba
+37253402920