PROJEKTID

Haridus ning psühhosotsiaalne tugi Luganski oblastis

Projekti kestus: mai 2020 – aprill 2021

Rahastaja: Eesti Välisministeerium

Sihtgrupp: Ida-Ukraina kriisipiirkonna õpetajad ja õpilased, ebaseaduslikult kinnipeetud isikud ja piinamisohvrid, riskigruppi kuuluvad isikud.

Projekti üldeesmärgiks on tõsta Ukraina sisepõgenike ning konfliktipiirkonna Luganski oblasti elanike igapäevast toimetulekut läbi haridusasutuste toetamise, psühhosotsiaalse toe pakkumise ning individuaalse abi ebaseaduslikult kinnipeetutele, piinamisohvritele ning nende peredele. Tänu projektitegevustele paraneb kriisipiirkonna projektist kasusaavate elanike igapäevaelu keskkond, leevenevad COVID-19 tagajärjed ning väheneb depressiivne atmosfäär.
Lisainfo:
projektijuht Veronika Svištš
Humanitaarabi Mondo