PROJEKTID

jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 2

Projekti kestus: oktoober 2018-märts 2021

Projekti rahastaja: Euroopa Komisjon

Sihtgrupp: MTÜ Mondo arengukoostöö partnerorganisatsioonid ning kogukonnad, lähetatavad vabatahtlikud eksperdid, Euroopa Liidu üldsus

Projekti koordineerivad kolm Euroopa Liidu organisatsiooni: ADICE Prantsusmaalt, ASPEm Itaaliast ning Mondo Eestist. Ühiselt saadetakse 44 Euroopa Liidu humantaarvabatahtlikku kümnesse sihtriiki: Peruu, Boliivia, Keenia, Uganda, Ghana, Ukraina, Palestiina, Tai, Nepaal ja India. Euroopa Liidu kodanikud, kaasa arvatud eestlased, saavad kandideerida kõigi kolme organisatsiooni vabatahtlikeks ning samuti saavad Mondo vabatahtlikeks kandideerida eksperdid üle Euroopa Liidu.

 

Vabatahtlike eesmärk on tugevdada kogukondade suutlikkust kriisidega toime tulla. Kokku saavad projektist kasu 4000 kogukonnaliiget, 1100 õpilast ja 1000 last.

 

Mondo saadab oma partnerorganisatsioonide juurde kahe aasta jooksul 18 Euroopa Liidu eksperti, et toetada arengukoostöö ning humanitaarabi tegevusi, tagada jätkusuutlik ja kvaliteetne koostöö partnerorganisatsioonidega ning parandada kõige haavatavamas olekus olevate kogukonnaliikmete toimetulekut. Vabatahtlikud läbivad 10-päevase põhjaliku ettevalmistuse Euroopas ning seejärel 5-päevase riigipõhise ettevalmistuse Eestis. Vabatahtlike reisi- ja elamiskulud kaetakse, samuti on vabatahtlikele ettenähtud kindlustus ning tagasipöördumise toetus.

 

Mondo lähetab projekti raames psühholoogi ning kommunikatsioonispetsialisti Ida-Ukrainasse, et toetada sisepõgenike psühhosotsiaalset kohanemist ning toetada organisatsiooni üldiselt. Ghanasse lähetame ämmaemanda, õpetaja, arsti, medõe ja sotsiaalse ettevõtluse edendaja, et panustada maapiirkondade tervishoiu ning hariduse edendamisse ja Eesti-Ghana sõpruskoolide tegevuste läbiviimisesse. Keeniasse lähetame füsioterapeudi, kogukonnaarendaja ning õpetaja, kes toetaks kohaliku organisatsiooni arengut, nõustaks HIV/AIDS-i käes kannatavaid perekondi ning panustaks hariduse kvaliteedi tõstmisesse ning Eesti-Keenia sõpruskoolide tegevuste läbiviimisesse. Ugandasse lähetame IT-spetsialisti ja 2 turundajat-kogukonnaarendajat, kelle eesmärgiks on kohalike naistegruppide võimekust tõsta ning sissetuleku teenimise võimalusi parandada.

 

Projektijuht:

Janika Tamm

SuD HAV 2 project photo Mondo
Humanitaarabi Mondo