PROJEKTID

MTÜ Mondo humanitaarabikoolituste äriplaani koostamine

Projekti kestus: aprill – juuli 2019

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

MTÜ Mondo on välja töötanud kaks koolitusplaani, mis langevad humanitaarabi valdkonda: esimene koolitustest tegeleb humanitaarabispetsialistide ettevalmistusega ning teine on suunatud kriisijärgses ülesehituses töötavatele digipädevuste koolitajatele ja arvutiõpetajatele.

 

Tänaseks on mõlemad koolitused ka rakendust leidnud, kuid puudub üldine humanitaarabikoolituste arenguplaan ning arusaam teenuse tasuvusest. Mondo senise töö põhjal tekkinud esialgse hinnangu järgi on nõudlus sarnaste koolituste järgi turul olemas. Ka MTÜ Mondo meeskonnas on humanitaarabikoolituste arendamiseks ja pakkumiseks vajalikud pädevused olemas.

 

Humanitaarabikoolitustel on potentsiaal tulevikus pakkuda MTÜ Mondole tööriista nii põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kui ka rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tegu võiks olla lahendusega, mis pakuks Mondole võimalust tõsta nii oma partnerriikide (Uganda, Jordaania, Liibanon jt) kui Eesti ja lähedalasuvate riikide (Balti riigid, Põhjamaad) humanitaarabiorganisatsioonide võimekust, tõstes nii ülemaailmse humanitaarabisfääri mitmekesisust ja oskuslikkust, samas pakkudes Mondole sissetulekute mitmekesistamist ning seega ka stabiilsemat töövõimekust.

 

Koolituste tasuvuse kalkuleerimiseks ning sobiliku teenuse väljatöötamiseks on aga vajalik äriplaani koostamine ning turuanalüüs.

 

Lisainfo:

projektijuht Aliine Lotman

aliine@mondo.org.ee

KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA