PROJEKTID

„jagatud teekonnad“: faktid ja lood rändest 21. sajandil.

Projekti kestus: november 2019 – oktoober 2022

Rahastajad: Euroopa Komisjon, Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest, Kultuuriministeerium, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (välisprojektide omafinantseeringu konkursi kaudu 10 000 euroga).

Partnerid: People in Need Slovakia (Slovakkia), Viestintä ja kehitys – säätiö – VIKES (Soome), People in Need (PIN – Tšehhi), Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (Foundation Center for Citizenship Education – Poola), Migration Matters e.V (Saksamaa) ja OÜ Vurr Digital (Eesti)

Projekt „Jagatud teekonnad“ on rändevaldkonda tutvustav teavitusprojekt, mille eesmärk on toetada avatumat, kaasavamat ja rahulikumat suhtumist rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (otsestele partnerriikidele lisanduvad Leedu ja Läti). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealjuures noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad. Läbivalt kaasatakse projekti tegevustesse ka rändetaustaga noori.

 

Noorte rändealase teadlikkuse tõstmiseks ning empaatia tugevdamiseks:

  • viiakse ellu üle-euroopaline sotsiaalmeedia kampaania;
  • kasutatakse innovaatilisi meetodeid nagu virtuaalreaalsus ja simulatsioonid;
  • korraldatakse noortele maailmahariduslikke tegevusi;
  • toetatakse õpetajaid ja teisi noortega töötavaid spetsialiste rändetemaatika käsitlemisel;
  • võimaldatakse koolitusi noortele ajakirjanikele ja meedia mõjuisikutele (ingl influencer) ning neid kaasatakse õppereisidele, andes võimaluse rände valdkonna põhjalikumaks mõistmiseks ning tasakaalustatud ja faktidel tugineva rände-teemalise meediakajastuste toetamiseks.

Projekti tulemusena soovime, et Euroopa noorte teadlikkus ja huvi rääkida kaasa rändega seotud küsimustes suureneb ning et rändetaustaga noored ise soovivad rohkem panustada integratsiooni ning kaasavasse ühiskonda.

 

Projekti raames valminud Praxise uuringuga saab tutvuda siin. 

Projekti mõjulugudega saab tutvuda siin.

Projekti kokkuvõte on siin.

 

Projekti koordinaator:

Kristina Mänd (Mondo)

 

Projekti Eesti koordinaator:

Meelis Niine (Mondo)

meelis (at) mondo.org.ee

Euroopa Komisjon
Eesti Arengukoostöö Logo Mondo
KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA