PROJEKTID

Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 3

Projekti kestus: detsember 2019 – märts 2023
Projekti rahastaja: Euroopa Komisjon
Sihtgrupp: MTÜ Mondo arengukoostöö partnerorganisatsioonid ning kogukonnad, lähetatavad vabatahtlikud eksperdid, Euroopa Liidu üldsus

Projekti koordineerivad kolm Euroopa Liidu organisatsiooni: ADICE Prantsusmaalt, ADRA Slovakkiast ning Mondo Eestist. Ühiselt saadetakse 42 Euroopa Liidu humantaarvabatahtlikku ühteteistkümnesse sihtriiki: Keenia, Uganda, Ghana, Ukraina, Tai, India, Maroko, Alžeeria, Albaania, Gruusia, Türgi. Euroopa Liidu kodanikud, kaasa arvatud eestlased, saavad kandideerida kõigi kolme organisatsiooni vabatahtlikeks ning samuti saavad Mondo vabatahtlikeks kandideerida eksperdid üle Euroopa Liidu.

 

Mondo saadab oma partnerorganisatsioonide juurde kahe aasta jooksul 24 Euroopa Liidu eksperti, et toetada arengukoostöö ning humanitaarabi tegevusi, tagada jätkusuutlik ja kvaliteetne koostöö partnerorganisatsioonidega ning parandada kõige haavatavamas olekus olevate kogukonnaliikmete toimetulekut. Vabatahtlikud läbivad 10-päevase põhjaliku ettevalmistuse Euroopas ning seejärel 5-päevase riigipõhise ettevalmistuse Eestis. Vabatahtlike reisi- ja elamiskulud kaetakse, samuti on vabatahtlikele ettenähtud kindlustus ning tagasipöördumise toetus.

 

Mondo lähetab projekti raames Ghanasse meditsiinitöötajad, õpetaja ning kogukonna arendaja, et panustada maapiirkondade tervishoiu ning hariduse edendamisse ja Eesti-Ghana sõpruskoolide tegevuste läbiviimisesse. Keeniasse lähetame toitumisnõustaja ja medõe, disaineri/õmblemisõpetaja ning soolise võrduse spetsialisti ja õpetaja, kes toetaks kohaliku organisatsiooni arengut, nõustaks HIV/AIDS-i käes kannatavaid perekondi ning panustaks hariduse kvaliteedi tõstmisesse ning Eesti-Keenia sõpruskoolide tegevuste läbiviimisesse. Ugandasse lähetame haridusspetsialisti, turundaja-kogukonnaarendaja ning organisatsiooni võimekuse tõstja, kelle eesmärgiks on kohalike kogukonnagruppide võimekust tõsta ning parandada sissetuleku teenimise võimalusi. Ukrainasse lähetame psühholooogi ning haridus- ja kommunikatsioonispetsialisti, et tõsta kvaliteeti töös sisepõgenikega ning haridustegevustes. Gruusiasse lähetame noorsootöötaja, et toetada tööd probleemsete perede lastega ning Türki lähetame personalitöötaja ning projektikirjutaja, kelle eesmärk on toetada Süüria pagulaste päevakeskuse tegevusi.

 

Projektijuht:
Hajara Tafida-Isa

Uganda, Kikooba veetünn
Humanitaarabi Mondo