PROJEKTID

Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel

Projekti kestus: detsember 2017-november 2019

Projekti rahastaja: Euroopa Komisjon

Sihtgrupp: MTÜ Mondo arengukoostöö partnerorganisatsioonid ning kogukonnad, lähetatavad vabatahtlikud eksperdid, Euroopa Liidu üldsus

Projekti koordineerivad kolm Euroopa Liidu organisatsiooni: ADICE Prantsusmaalt, ASPEm Itaaliast ning Mondo Eestist. Ühiselt saadetakse 45 Euroopa Liidu humantaarvabatahtlikku kümnesse sihtriiki: Peruu, Boliivia, Keenia, Uganda, Ghana, Ukraina, Palestiina, Tai, Nepaal ja India. Euroopa Liidu kodanikud, kaasaarvatud eestlased, saavad kandideerida kõigi kolme organisatsiooni vabatahtlikeks ning samuti saavad Mondo vabatahtlikeks kandideerida eksperdid üle Euroopa Liidu.

 

Mondo sihtriikidesse saadab projekt 19 Euroopa Liidu eksperti, et toetada arengukoostöö ning humanitaarabi tegevusi, tagada jätkusuutlik ja kvaliteetne koostöö partnerorganisatsioonidega ning parandada kõige haavatavamas olekus olevate kogukonnaliikmete toimetulekut. Vabatahtlikud läbivad 10-päevase põhjaliku ettevalmistuse Euroopas ning seejärel 5-päevase riigipõhise ettevalmistuse Eestis. Vabatahtlike reisi- ja elamiskulud kaetakse, samuti on vabatahtlikele ettenähtud kindlustus ning tagasipöördumise toetus.

 

Mondo lähetab projekti raames psühholoogi ning organisatsiooni arendajad Ida-Ukrainasse, et toetada sisepõgenike psühhosotsiaalset kohanemist, abistada neid õiguslikes küsimustes ning toetada organisatsiooni üldiselt. Ghanasse lähetame kaks sotsiaalse ettevõtluse arendajat, kaks ämmaemandat ning kaks õpetajat, et toetada jätkuvalt naiskooperatiive, kohalikke koole ning panustada maapiirkondade tervishoiu ning hariduse edendamisse ja Eesti-Ghana sõpruskoolide tegevuste läbiviimisesse. Keeniasse lähetame kaks toitumisalast nõustajat, kogukonnaarendajat ning õpetajat, kes toetaks kohaliku organisatsiooni arengut, nõustaks HIV/AIDS-i käes kannatavaid perekondi ning panustaks hariduse kvaliteedi tõstmisesse ning Eesti-Keenia sõpruskoolide tegevuste läbiviimisesse. Ugandasse lähetame 4 turundajat-kogukonnaarendajat, kelle eesmärgiks on kohalike naistegruppide võimekust tõsta ning sissetuleku teenimise võimalusi parandada.

 

Projektijuht:

Janika Tamm

MTÜ Mondo
+37258151977

 

 

TOETA LASTE HARIDUST

Humanitaarabi Mondo