PROJEKTID

Kestliku arengu teemalise teavitustöö tugevdamine Eestis

Projekti kestus: jaanuar 2019 – detsember 2020

Rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti eesmärgiks on tugevdada Mondo väliskommunikatsiooni, et kestliku arengu teemad jõuaksid oluliste sihtgruppideni – üldsus, annetajad, ajakirjanikud ja koolid – veelgi tõhusamalt.

Projekti raames korraldatakse kaks stipendiumikonkurssi, mis pakuvad ajakirjanikule reisivõimalusi arenguriiki kajastama aktuaalseid kestliku arengu teemasid. Koostöös Kestliku Arengu Koalitsiooniga viiakse ellu plakati- ja veebikampaania KAE eesmärkide laiemaks ja mitmekülgsemaks kajastamiseks.

Projekti tulemusena tõuseb Eestis teadlikkus kestliku arengu ning arengukoostöö teemadest. Stipendiumilähetustel käinud ajakirjanik võidab juurde uusi teadmisi ning on Mondole ka edaspidi heaks koostööpartneriks. Plakatikampaania koostöös Kestliku Arengu Koalitsiooniga suurendab koalitsiooni sidusust ning annab ideid edasisteks ühistegevusteks. Plakatid, nii trükitud kujul kui sotsiaalmeediasse ja online portaalidele, kujundatakse nii, et neid saavad kasutada ka koolid, mitte ainult ettevõtted ja Mondo pakub neid oma partnerkoolide võrgustikule.

 

Projekti koordinaator:

Ave-Marleen Rei

ave@mondo.org.ee

53585343