PROJEKTID

Kasvatades maailmakodanikke – riikliku õppekava alusväärtuste ja pädevuste arendamine maailmahariduse kaudu

 

Sihtgrupp: põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad

 

Koolituse eesmärgiks on tõsta õpetajate aktiivsust maailmahariduse edendamisel. Leida võimalusi maailmahariduse lõimimiseks ainetundi läbi väärtuskasvatuse. Koolitusprojekti sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad.

 

Sihtasutus INNOVE toetab projekti meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames.

 

Täpsem projekti kirjeldus maailmakool.ee lehel.

 

Lisainfo: mondo@mondo.org.ee

 

Innove