PROJEKTID

Keskkonnahoidlikud riigihanked Eestis 2019

Projekti kestus: jaanuar – veebruar 2019

Projekti rahastaja: ICLEI – Local Governments for Sustainability, European NGO Network on Green Public Procurement, mida rahastab osaliselt Euroopa Liit

Projekti eesmärk on, et kohalikud omavalitsused oskaksid ja tahaksid lähtuda õiglase kaubanduse põhimõtetest ning kasutaksid sotsiaalseid jakeskkonnasõbralikke tingimusi riigihangete tegemisel. Mondo on koostanud hangete koostamise juhendi. Koostöös Keskkonnaõiguse Keskusega koostame näidisjuhtumid ja anname hea meelega ka nõu KOV-idele, kes otsustavad järgmise hanke korraldamisel neid põhimõtteid jälgida.

 

Projekti koordinaator (vastutustundliku tarbimise eestvedaja):

Kristina Mänd

kristina@mondo.org.ee

56909754

Euroopa Komisjon