PROJEKTID

Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini

Projekti kestus: juuli 2021 – juuni 2023

Projekti rahastaja: ESTDEV — Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partnerid: Tagasi Kooli, Polina Tšerkassova, Eesti Rahvusringhääling

Projekti eesmärgiks on Eesti koolide ja lasteaedade teadlikkuse tõstmine arengumaade väljakutsetest, kestliku arengu eesmärkidest ning Eesti panusest arengukoostöösse. Selle saavutamiseks jätkab Mondo maailmahariduslike koolituste ja mitmekesiste õppematerjalide arendamist ja pakkumist koolidele ning lasteaedadele üle Eesti. Uue arendusena pakume e-külalistunde koolidele koostöös Tagasi Kooliga, koostame virtuaalnäitusi, arendame põgenemistoa formaadis õppematerjale ning teeme koostööd ERRi Lasteekraaniga kestliku arengu teemaliste videomuinasjuttude levitamiseks. Projekti üheks eesmärgiks on parem vene õppekeelega haridusasutuste kaasamine maailmaharidusse ning koostöösuhete arendamine ülikoolidega selleks, et jõuda maailmahariduse teemadega haridustöötajaks õppijateni. Avalikkuse teavitamine KAE teemadel toimub ajakirjanike stipendiumite ja auhinna kaudu. 

 

Projektijuht:

Maria Sakarias

maria@mondo.org.ee