PROJEKTID

Make Fruit Fair! Korralik töö. Õiglus kogu tarneahela ulatuses. Säästev areng.

Projekti kestus Eestis: märts 2016-märts 2017
Rahastaja: Euroopa Komisjon, siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, projektipartnerid
Projekti nimi inglise keeles: Make Fruit Fair

 

Projekt „Make Fruit Fair“ on kampaania troopiliste puuviljade tarneahelate õiglaseks ja säästlikuks muutmise nimel. Kutsume Euroopa Liitu, valitsusi, poekette ja toiduainetööstust tagama õiglasi hindu troopiliste puuviljade eest, mille tootmisel ei rikuta inimõigusi ega kahjustata keskkonda.

 

Kampaania taga on 19 organisatsiooni maailma eri paikadest. Euroopa vabaühendused töötavad siin koos väiketootjate ja istandustetööliste ametiühingutega Aafrikast, Ladina-Ameerikast ja Kariibi mere riikidest, et parandada elu- ja töötingimusi sadadel tuhandetel inimestel, kes kasvatavad, korjavad ja pakendavad troopilisi vilju, mida me poodidest iga päev ostame.

 

Kõige rohkem tähelepanu vajavad meie hinnangul banaani- ja ananassitööstus. Banaanid on 107 miljoni tonniga enim kaubeldud vili maailmas, mida kasvatatakse rohkem kui 150 riigis. Ka rahvusvaheline ananassiturg laieneb kiiresti ning juba iga teine ananass kasvatatakse eksportimiseks.

 

Nii banaani- kui ka ananassitootmises on tööliste õiguste rikkumised ja keskkonna kahjustamine väga levinud, täpselt nagu ka teiste troopiliste viljade puhul.

 

Soovime oma projektiga:

  • õhutada õiglast ja kestlikku käitumist kogu troopiliste viljade tarneahela ulatuses
  • seista inimeste ja keskkonna kaitse eest tootjariikides
  • teha kuuldavaks lõunamaiste tootjariikide hääl
  • ühendada tootja- ja tarbijariike läbi ühiste kampaaniategevuste
  • innustada uusi rahvusvahelise kaubanduse poliitikaid ja tavasid

 

Me tahame, et poeketid kui kõige tugevam osapool tarneahelas, maksaksid õiglast hinda oma allhankijatele, mis kataks säästva tootmise kulud.

 

Selle saavutamiseks on meil Eestis plaanis kuus õiglase kaubanduse pop-up kohvikut välisüritustel, aktiivne õiglase kaubanduse nädal oktoobris koos õiglase kaubanduse sõprade ja poekettidega, teha eestkostetööd ebaausate kauplemisvõtete piiramiseks, kolm asjaliku seminari noorteühendustele, mille tulemusena noored viivad õiglase kaubanduse ja vastutustundliku tarbimise sõnumeid edasi, üks ühine üritus poliitikakujundajatele ja poekettidele ja üks seminar blogijatele ja Mondo partneritele, artikleid ja intervjuusid, mitmeid trükiseid, infomaterjale ja videoid, mida organisatsioonid ja koolid saavad kasutada tarnehale õiglasemaks ja läbipaistvamaks tegemisel ning õiglase kaubanduse sõprade leidmine ja mobiliseerimine, kes oma töös ja tegemistes tõstavad esile õiglast kaubandust, kasutavad vastavaid sertifitseeritud tooteid, on teerajajad ja valmis teisi inspireerima.

 

Projekt on lõppenud.

 

Projekti kodulehekülg: http://makefruitfair.org/et/

Lisainfo:
Projektijuht Kristina Mänd
kristina@mondo.org.ee, 56909754