PROJEKTID

Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse

Projekti täielik pealkiri: Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsiooni tõhustamine

Projekti kestus: juuni 2019 – august 2020

Projekti sihtgrupp: Eesti lasteaiaõpetajad ja -õpilased, õpetajad, noorsootöötajad ja õpilased

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

 

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärgiks on Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse õpetajate koolitamise ning alusharidusele eakohaste materjalide ja meetodite väljatöötamise teel. Projekti käigus valmib kümmet kestliku arengu valdkonda käsitlev õppematerjal ja viiakse läbi neli maailmahariduse koolitust lasteaiaõpetajatele.

Projekti teiseks eesmärgiks on Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsioonikanalite korrastamine, kommunikatsioonistrateegia loomine ja rakendamine. Need tegevused toetavad keskuse olemasoleva rikkaliku ressursi- ja teenustebaasi jõudmist laiema ringi Eesti haridusasutuste ning -töötajateni.

 

Lisainfo:

projektijuht Mari Jõgiste

mari.jogiste@mondo.org.ee, 5557 5587