PROJEKTID

Mondo digipädevuste programm Ukraina kriisipiirkonna koolidele

Projekti nimi: Mondo digipädevuste programmi laiendamine Ukraina kriisipiirkonna koolidele ning psühhosotsiaalne tugi Luganski oblasti kriisiohvritele.

Projekti kestus: juuni 2021– mai 2023

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti partner Ukrainas: Vostok SOS.

Projekti eesmärgiks on leevendada kriisipiirkonna koolide hariduslikku mahajäämust ning leevendada Ukraina sisepõgenike ning konfliktipiirkonna Luganski oblasti elanike emotsionaalset kurnatust. Projekti tulemusel paraneb hariduse kättesaadavus ja kvaliteet kriisipiirkonna haridusasutustes ning laieneb Mondo digipädevuste programm Ukraina haridustöötajatele. Vahetusõpetajate programm konfliktist mõjutatud koolides võimaldab tänu kaasaegsete õppevahendite kasutamisele, uutele meetoditele ning lähetatava enda kogemustele ning ellusuhtumisele toetada ja parandada õpikeskkonda ja kohalikku õppeprotsessi. Tänu psühhosotsiaalsetele tegevustele ning piinamisohvritele suunatud individuaalsele abile paraneb sihtrühma emotsionaalne toimetulek jätkuva kriisiga.

 

Lisainfo:
projektijuht Veronika Svištš
Humanitaarabi Mondo