PROJEKTID

koduvägivalla vastase tegevuse toetamine gruusias

Projekti nimi: Mondo Gruusias: koduvägivalla all kannatanud naiste toetamine Samegrelo piirkonnas.

Projekti kestus: oktoober 2019-mai 2021

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Koduvägivald on Gruusias jätkuvalt väga suur probleem. Riikliku statistika andmetel registreeriti Gruusias 2017. aastal 1436 koduvägivalla juhtumit. 2018. aasta üheksa kuu jooksul oli juhtumite arv 3761. Koduvägivalla juhtumite arv on kahe aastaga tõusnud 161.91%. Statistika ei näita muidugi vägivallajuhtumite reaalset sagenemist, vaid kannatanute teadlikkust ning julgust juhtunust teada anda. Suurem osa koduvägivalla juhtumitest ei jõua statistikasse. Riiklikult toetatud naiste varjupaiku on Gruusias neli. 2017. aastal said seal varjupaiga teenust 128 ja 2018. aastal 165 naist ja last. Valitusväliste organisatsioonide rajatud varjupaiku on kokku kolm, nende hulgas Merkuri rajatud varjupaik, mis on Samegrelo piirkonnas ainus.

 

Varjupaigal puudub riiklik rahastus, omavalitsus toetab vaid 10% eelarvest. Piirkonna ainukese naiste ja laste varjupaiga käigus hoidmiseks on vaja tagada tugipersonali (psühholoogi, sotsiaaltöötaja, juristi, valvuri, varjupaiga administraatori) teenused, varustada varjupaika toidu, ravimite ja hügieenitarvetega ning katta kommunaal- ning administratiivkulud. Projekti raames toetame varjupaika nende kulude katmisega.

 

Projekti otsesteks eesmärkideks on tõsta partnerorganisatsiooni võimekust pakkuda psühhosotsiaalseid tugiteenuseid naiste varjupaigas ning päevakeskuses, maapiirkonna noorsootöötajate ning meedia teadlikkuse tõstmine naistevastasest vägivallast läbi inimõiguste hariduse ning partnerorganisatsiooni sotsiaalse ettevõtluse alase võimekuse kaardistamine.

 

Projekti koordinaator:

Ave-Marleen Rei

ave@mondo.org,ee

+372 53585343

Eesti Arengukoostöö Logo Mondo