PROJEKTID

mondo humanitaarabivõimekuse parandamine haridusklastris ja ettevõtete kaasamine annetuste kogumisel

Projekti kestus: aprill 2017-märts 2018

Rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti nimi inglise keeles: Improving the capacity of NGO Mondo in education cluster and engaging Estonian entrepreneurs to relief efforts

Projekti eesmärk on parandada Mondo humanitaarkriisidele reageerimise võimekust haridusklastris, kaasates selleks Eesti ettevõtteid ja tehes koostööd Kirkon Ulkomaanapu (Finn Church Aid, edaspidi FCA) organisatsiooniga.

 

Rahvusvahelise humanitaarabi oluline osa on haridusklaster. Haridus pakub kriisijärgses olukorras psühhosotsiaalset kaitset ja turvatunnet ning aitab inimestel tagasi pöörduda igapäevarutiini juurde ning seeläbi kriisi mõjudega psühholoogiliselt paremini toime tulla. Mondo on humanitaarabi andes seadnud endale haridusklastri üheks prioriteetseks klastriks, milles humanitaarabi anda.

Projekti tulemusel loob Mondo digitaalse hariduspaketi, mida kriisikolletes pakkuda. Mondo töötajad saavad osaleda täienduskoolitustel ja omandavad kriisiabi kogemust Soome Kirikuabi missioonidel osaledes.

 

Eestis on järk-järgult suurenenud inimeste valmisolek ise humanitaarkatastroofide korral panustada. Projekti käigus otsitakse ettevõtjate seast koostööpartnereid, pakkudes neile võimalusi humanitaarkriisi korral panustada oma oskustega või annetuste kogumise kampaaniates osaleda. Mondo on loonud annetuste kogumise võimaluse oma veebilehel ning korraldanud annetuskampaaniaid Süüria pagulaste toetuseks. Et annetuste kogumine toimuks ka mujal kui elektrooniliselt, näiteks poodides, ettevõtetes või tänaval, proovime luua juba enne kriisi puhkemist koostöösidemed ettevõtetega, kellega saaks sõlmida eelkokkulepped annetuskastide paigaldamise ja annetuste kogumise osas. Seeläbi oleks võimalik kriisi puhkemise järel laiapõhjalist annetuskampaaniat kiiremini alustada kui seni.

Lisainfo:

Projektijuht Maari Ross,

maari@mondo.org.ee

tel. 5244535

 

HumanitaarAbi Mondo