PROJEKTID

MTÜ Mondo Ida-Aafrika esinduse rajamine

Projekti kestus: aprill 2020 – mai 2021

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti sihtgrupp: pagulasnoored Ugandas ja mujal Ida-Aafrikas

Projekti põhieesmärk on MTÜ Mondo kohaliku esinduse registreerimine ja avamine Kampalas, Ugandas. Kohalik esindus võimaldab Mondol arendada ja laiendada digivõimekuse programmi, mida seni oleme edukalt ellu viinud kahes Edela-Uganda pagulasasumis. Kohaliku organisatsiooni registreerimine muudab Mondo ja Eesti humanitaarabi nähtavamaks, laiendab Mondo ligipääsu erinevatele rahastusvõimalustele, parandab projektide ellu viimise võimekust ja aitab hoida ning laiendada kontaktvõrgustikku Ugandas ja teistes Ida-Aafrika riikides. Kohaliku esinduse ja meeskonna toel on võimalik kuluefektiivsemalt osaleda Aafrikas toimuvatel olulistel valdkonna üritustel (nt Nairobi AidEx) ja teha tutvumis- ja hindamisvisiite teistesse Aafrika riikidesse.

 

Lisainfo:

Projektijuht Siisi Saetalu

siisi@mondo.org.ee

Humanitaarabi Mondo