PROJEKTID

Mondo vabatahtlikud digi-ja keskkonnahariduses

Projekti kestus: sept 2021- august 2022

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti raames lähetame kolm Eesti eksperti kahte partnerriiki toetama digihariduse ja keskkonnahariduse kättesaadavust kohalikul tasandil. Laiendame oma digipädevuse programmi pilootprojekti näol Ghana ja Gruusia kogukondades, kus digilõhe on suurim, pakkudes seal koolitusi selle vähendamiseks. Samuti arendame koostöös kohalike partneritega välja süsteemse keskkonnateadlikkuse tegevuskava kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks Ghanas.

Projekt pakub väärtuslikku võimalust Eesti digi-ja keskkonnaspetsialistidel enda oskusi rakendada ja paremini mõista kestliku arengu eesmärke arenguriigi kontekstis, jätkata Eesti avalikkuse teavitamist arengukoostöö kasust sihtriikides ja hoida Eesti kui digiriigi jätkuvalt kõrget mainet rahvusvahelisel areenil.

 

Lisainfo:

Projektijuht: Egle Küngas

egle@mondo.org.ee

Eesti Arengukoostöö Logo Mondo