PROJEKTID

Päikeseenergial töötavate õppekeskuste rajamine Keenias

Projekti  nimi: Päikeseenergial töötavate mobiilsete õppekeskuste rajamine Kakuma pagulaslaagris Keenias

Projekti kestus: 01.04.2021 – 31.12.2022

Projekti rahastaja: Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti sihtgrupp: haavatavatesse gruppidesse kuuluvad inimesed Kakuma pagulaslaagris Keenias

Projekti tegevused toimuvad Keenias, Turkana maakonnas, Kakuma pagulaslaagris. Turkana on Keenia suurim ning samas ka vaeseim maakond, mis on piiratud kolme naaberriigiga: Uganda, Lõuna-Sudaan ja Etioopia, kust on viimaste aastakümnete jooksul erinevate konfliktide tõttu Kakuma pagulaslaagrisse põgenenud kümned tuhanded inimesed. Kakuma pagulaslaagris elab elektrita majapidamistes 196 000 inimest. Antud projekti raames rajame koostöös Eesti taastuvenergia spetisalistidega MasterPro’st Kakumasse 3 mobiilset päikesepaneelidega õppekeskust. Päikesepaneelidega varustatud mobiilsete õppekeskuste abil saab vähemalt 30 000 inimest ligipääsu toodetavale elektrile, viia läbi koolitusi ja õppida valgustatud ruumides. Väheneb diiselgeneraatorite kasutamine ja kasvuhoonegaaside hulk. Pakume projektiga koolitusi alternatiivsete elatusallikate osas, tehnilisi koolitusi ning leevendame kliimasoojenemise tõttu tekkinud konflikte kohalike ning pagulaste vahel.

Lisainfo:

projektijuht

Hajara Tafida-Isa

hajara (at) modno.org.ee