PROJEKTID

rahuharidus kriiside keskel

Projekti kestus: veebruar 2023 – veebruar 2025

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Partnerid: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Rauhankasvatusinstituutti RY, Fundacja Instytut Bezpieczeństw A Społecznego

Projekti “Peace Education in Times of Crises” eesmärk on pakkuda tuge ja kvaliteetseid rahuharidusega seotud materjale noorsootöötajatele, aga ka teistele haridustöötajatele. Noorsootöötajad täidavad ühiskonnas olulist rolli Ukraina sõjapõgenike integreerumisel ühiskonda ning usalduse ja suhete loomisel nende ja kohalike noorte vahel. Projektis tutvuvad noorsootöötajad rahuhariduse meetodite ja praktikatega nii Ukraina noortega töötamise kontekstis kui ka laiemalt. Oluline on parimate praktikate ja metoodikate jagamine ning rahvusvahelise võrgustiku tugevdamine rahuhariduse valdkonnas.

Projektis osalevad organisatsioonid loovad koostöös rahuhariduse veebikursuse ja materjale, mida saab kasutada mitteformaalses- ja formaalhariduses. Materjalid tehakse kättesaadavaks noorsootöötajatele kolmes partnerriigis Eestis, Soomes ja Poolas.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. 

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

Projektijuht
Meelike Terasmaa
meelike@mondo.org.ee