PROJEKTID

Sunnitud rändEST: Katkestatud teekonnad, uued algused

Projekti kestus: jaanuar 2023 – detsember 2023

Projekti rahastaja: ÜRO Pagulasamet UNHCR

Sunnitud RändEST projekt aitab luua avatumat suhtumist pagulastesse ning toetab pagulaste kaasamist ja osalemist Eesti ühiskonnas. Varasematest Mondo ja Praxise uuringutest lähtub, et noorte teadlikkus pagulastest ja rändeteemadest on madal. Noored tunnevad, et meedia ei kajasta pagulastega ja rändega seonduvaid teemasid objektiivselt ning taastoodab stereotüüpe. Vaid 28% 15 – 35 aastastest noortest tõdesid, et on piisavalt informeeritud immigratsiooni ja integratsiooni teemadel. 

Sunnitud RändEST projekti tegevused keskenduvad kolmele sihtrühmale: noored, haridustöötajad ja ajakirjanikud. Aasta jooksul toimuvad sündmused noortele ja täiskasvanutele, mis toovad kokku pagulased ja kohalikud inimesed, teadlikkust tõstev sotsiaalmeedia kampaania ning erinevad maailmahariduslikud tegevused koolides. Lisaks toimuvad koolitused praegustele ja tulevastele ajakirjanikele ning antakse välja stipendiumid pagulastaustaga ajakirjanikele.

Projektijuht:

Meelis Niine
meelis@mondo.org.ee