PROJEKTID

Süüria pagulasnaiste iseseisva toimetuleku toetamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis

Projekti periood: juuli 2022 – juuni 2023

Projekti rahastaja: Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partnerid: Jordaania – Jordanian Women’s Union; Liibanon – Development for People and Nature Association; Türgi – Small Projects Istanbul

Projekti eesmärgiks on Süüria pagulaste, ennekõike naiste ja laste sotsiaalmajandusliku olukorra parandamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis. Meie partnerite abil saavad Süüria sõjapõgenikest naised ja noored digipädevuskoolitusi, oskuskoolitusi. Lisaks pakume töötubasid, mille eesmärgiks on tõsta nende teadmisi oma õigustest ning samuti konkurentsivõimet tööturul. Lastele pakub projekt arendavaid töötubasid ja seeläbi ka psühhosotsiaalset tuge Türgis. Oleme tegevusi kujundades võtnud arvesse COVID-19 järgset halvenenud majanduskeskkonda, milles Süüria naistel on veelgi keerulisem olnud oma peresid toetada ja/või iseseisvalt hakkama saada.

 

Foto: Mati Kark

 

Projektijuht:

Meelis Niine

meelis@mondo.org.ee