PROJEKTID

Süüria põgenike toetamine Jordaanias, Türgis ja Liibanonis

Rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti kestus: Aprill 2018 – Juuli 2020

Projekti nimi inglise keeles: Education Cluster assistance and psycosocial support to Syrian Refugees in Jordan, Lebanon and Turkey

Konflikti kestus Süürias läheneb seitsmele aastale ja selle tagajärjel on üle viie miljoni inimese Süüriast põgenenud. 6,3 miljonit on sisepagualsed ja 13,5 miljonit haavatavas olukorras ning vajavad abi (UNHCR andmed). Mondo on viimased viis aastat töötanud Jordaanias koos Finn Church Aid’iga piirkonna kahes suuremas pagulaslaagris (Zaatari ja Azraq), pakkudes Süüria põgenikele humanitaarabi toidu jagamise ja hariduse toetamise näol. Oleme panustanud arvutiklasside rajamisse, pakkunud laagrites elavatele inimestele võimalust töötada oma erialal ning õppida ja omandada rahvusvaheliselt tunnustatud arvutiõppe ICDLi sertifikaati.

Lisaks nendele tegevustele oleme panustanud jalgpalliväljakute katmisesse kunstmuruga, et nii tüdrukutel kui ka poistel oleks võimalik jalgpalli mängida. 2017. aastal rajasime Azraqi laagris tarbevee taristu. See võimaldas läbi viia põllumajanduse tegevusi lastele, mis omakorda aitas parandada laste vaimset tervist.

 

Lebanese Society for Educational and Social Development (LSESD) on olnud Mondo partner alates aastast 2016, nende kaudu oleme toetanud TAHADDI keskust, mille tegevused on suunatud Hay El Ghabra linnaossa Beirutis. Keskus toetab laste haridust, naiste sotsjaalset ettevõtlust, emade ja laste arengut, ja pakub ka materiaalset toetust haavatud perekondadele. Mondo toetas Tahaddi keskuse tegevusi terveks aastaks.

 

Small projects Istanbul (SPI) on olnud Mondo partner alates 2016. Keskus asub Istanbulis ja toetab umbes 200 perekonda. Keskuse tegevused on suunatud, lastele, noortele ja naistele. Keskuses õpitakse türgi, inglise ja araabia keelt, pakutakse psühholoogilist toetust ja palju tegevusi noortele. Naistel on tugev sotsiaalne ettevõtte, kus tegelatakse oma brändi toodetega, kõige tuntumad nende seas on (drop earings not bombs) kõrvarõngad. Ettevõte pakkub naistele oskuste arendamist ja raha teenimise võimalust.

 

Aprilis 2018 alustab Mondo oma neljanda humanitaarabiprojektiga Süüria põgenike olukorra leevendamiseks naaberriikides, sel korral on endiselt meie partneriteks Jordaania, Liibanon, Türgi. Projekti käigus jätkame koos partneritega haridusprogrammide arendamist ja psühhosotsiaalse toe pakkumist. Projekti kestvus on kaks aastat.

 

Projekt:

  • panustab Süüria pagulaste olukorra leevendamisele Jordaanias, pakkudes neile võimalust koolitusteks ja psühhosostsiaalsete tegevuste arendamist jalgpalli ja põllumajanduse näol;
  • panustab Süüria pagulaste olukorra leevendamisele Liibanonis, toetades laste haridust ja pakkudes psühhosotsiaalse toetust.
  • panustab Süüria pagulaste olukorra leevendamisele Türgis, parandes nende keeleoskusi ja majanduslikku toimetulekut ning pakkudes ka psühhosotsiaalset tuge.

Projektijuht:

Maari Ross

MTÜ Mondo
+372244535